Bądź od Małego

Home Bądź od Małego

Bądź od Małego (BOM) to projekt Fundacji Małgosi Braunek Bądź dedykowany dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom.

BOM to działania edukacyjne – zajęcia, warsztaty i wykłady – które, często w formie zabaw, mają na celu zadbanie o dobrostan dzieci oraz kształtowanie u nich zdrowych nawyków od najmłodszych lat.
W ramach BOM organizowane są też wykłady dla rodziców i opiekunów chcących dowiedzieć się więcej o holistycznym podejściu do budowania zdrowia u dzieci.

Projekt BOM został zainaugurowany jesienią 2021 roku. Obejmuje zajęcia dla dzieci, które mają wspomóc ich zdrowie fizyczne i rozwój emocjonalny. Wśród naszych zajęć znajdują się elementy jogi, pracy z emocjami, pracy z oddechem, elementy uważności, świadomość ciała czy budowanie więzi opartych na empatii. Zajęcia są skierowane dla dzieci od 4 lat.

O projekcie

Dane dotyczące zwiększających się z roku na rok problemów zdrowotnych wśród dzieci są bardzo niepokojące, dlatego postanowiliśmy część naszych działań zadedykować dzieciom. Projekt Bądź od Małego jest kompleksowym programem edukacyjnym zrzeszającym najlepszych specjalistów ze swoich dziedzin.

W przystępny, ciekawy i angażujący sposób chcemy przybliżyć uczestnikom warsztatów najważniejsze zagadnienia ze zdrowego stylu życia. Pokazujemy, że nawet niewielkie działania mogą wiele zmienić, zarówno w naszym samopoczuciu fizycznym, jak i psychicznym, oraz w naszych relacjach z najbliższymi i otoczeniem.

Dotychczas projekt Bądź od Małego był realizowany we współpracy z placówkami oświatowymi i we współpracy z Fundacją Legii. Niebawem rozpoczniemy program skierowany do nauczycieli.

Bądź od Małego – co w programie?

Jako że świadome dbanie o dobrostan psychiczny i fizyczny najlepiej zacząć od najmłodszych lat, nasz projekt Bądź od Małego skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Obecnie, w czasie pandemii i edukacji zdalnej, szczególnie potrzebna jest troska o samopoczucie dzieci na wielu płaszczyznach. W szczególności ważne są utrwalenie zdrowych nawyków, zwiększenie aktywności fizycznej, zdrowe odżywianie oraz uświadamianie, dlaczego tak ważne jest, by dbać o te aspekty życia.

W ramach programu nasi trenerzy prowadzą zajęcia ruchowe – takie jak joga, qigong, taniec dzikich zwierząt – które mają poprawić świadomość ciała i samopoczucie oraz nauczyć podstaw stosowanych metod, by dzieci mogły korzystać z nich także samodzielnie w domu.

Podczas warsztatów żywieniowych „Zamieniamy niezdrowe na zdrowe” zaproszeni eksperci pokazują uczestniczkom i uczestnikom, jak w prosty sposób przygotować pełnowartościowy posiłek, który jednocześnie jest tak samo (a może nawet bardziej) smaczny niż jego niezdrowy zamiennik. Na warsztatach uczymy się przygotowywać czipsy z jarmużu, frytki z batatów, domową „fantę” czy czekoladę.

Współcześnie szczególnie ważne wydaje się wsparcie dzieci zarówno na poziomie psychicznym, jak i emocjonalnym. Poprzez trening uważności i zajęcia z psychologiem chcemy pomóc im lepiej zrozumieć swoje emocje, potrzeby i nauczyć ich budowania zdrowych relacji społecznych.

Mamy nadzieję, że projekt Bądź od Małego zwiększy świadomość na temat integralnego, holistycznego podejścia do zdrowia wśród rodziców, pedagogów, a przede wszystkim dzieci, co zaowocuje ich szeroko pojętym dobrostanem w dorosłym życiu.

Nasze działania kierujemy do:

dzieci, rodziców, opiekunów, osób zainteresowanych zdrowym stylem życia, chcących pogłębiać wiedzę z zakresu holistycznego dbania o zdrowie, posiadających wiedzę̨ na temat konieczności profilaktyki;

pedagogów, aby zwrócić uwagę na potrzebę dbania o zdrowie na wielu płaszczyznach od najmłodszych lat, zarówno w placówkach edukacyjnych, jak i w domu;

przedstawicieli środowiska medycznego zainteresowanych prowadzeniem działań prewencyjnych dla dzieci i młodzieży, a także autorytetów, specjalistów i lekarzy pierwszego kontaktu, stawiających diagnozy w oparciu o klasyczne metody leczenia;

wszystkich, którzy chcą świadomie zmienić swoje podejście do zdrowia, prowadzonego stylu życia, codziennych wyborów i profilaktyki.

Bądź od Małego – prezentacja programu: