Oferta dla biznesu

Home Oferta dla biznesu
Fundacja Małgosi Braunek Bądź to organizacja czynnie działająca od 2015 roku, zajmująca się edukacją zdrowotną

Promujemy i wspieramy zintegrowane, holistyczne podejście do zdrowia, codziennego życia, a także wsparcia w chorobie – zainspirowani filozofią życia Małgorzaty Braunek i jej osobistym doświadczeniem choroby nowotworowej.

Naszą misją i specjalizacją jest szerzenie merytorycznej, wiarygodnej i sprawdzonej wiedzy o całościowym, inegralnym podejściu do budowania zdrowia i leczenia człowieka.

Inicjujemy i wspieramy współpracę różnych dziedzin medycyny, promując merytoryczną, wiarygodną wiedzę o zdrowiu, jednocześnie oferując szeroki wachlarz praktycznych narzędzi do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego życia.

Głównym filarem naszej działalności jest organizacja warsztatów, wykładów, szkoleń, wydarzeń i akcji edukacyjnych. Działania kierowane są do osób zainteresowanych zdrowym trybem życia, profilaktyką, ale również wsparciem w leczeniu chorób cywilizacyjnych.

Założeniem Fundacji Bądź jest wspieranie wszystkich osób w zdrowiu i holistycznym rozwoju. Poprawienie dobrostanu pracowniczek i pracowników skutkuje spełnieniem i efektywnością co przekłada się na zdrowe i zrównoważone współtworzenie biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z wachlarzem naszych warsztatów, które jako fundacja realizujemy we współpracy z najwybitniejszymi specjalistkami i specjalistami. Od lat rzetelnie i bezpiecznie wspieramy zdrowie, rozwój osobisty, dobrostan i równowagę osób w nich uczestniczących.

Ofertę warsztatów, wykładów, szkoleń, wydarzeń i akcji edukacyjnych kierujemy do osób zatrudnionych, jak i do kadr kierowniczych i zarządzających. Organizujemy wydarzenia stacjonarne, on-line, a także warsztaty wyjazdowe. Nasza oferta ma charakter holistyczny, co oznacza, że przygotowane warsztaty stymulują uczestniczki i uczestników zawsze w sposób całościowy (ciało, duch, umysł).

Bądź w równowadze i zdrowiu. Dlaczego warto wspierać swoje pracowniczki i pracowników?

Liczne badania oraz ankieta McKinsey Health Institute przeprowadzona w 30 krajach pokazuje, w jaki sposób organizacje mogą pomóc w tworzeniu miejsca pracy, w którym priorytetem będzie zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe osób w nim zatrudnionych.

Takie praktyki przekładają się bezpośrednio na pozytywne doświadczenia zawodowe, zwiększony poziom innowacyjności, kreatywności oraz lepsze wyniki i osiągnięcia w pracy.

Metaanalizy badań nad metodami związanymi z redukcją stresu takimi jak mindfulness wśród pracowniczek i pracowników potwierdzają, że regularna praktyka skutkuje obniżonym poziomem wyczerpania emocjonalnego, wypalenia zawodowego, stresu, stanów lękowych, a także depresji. Badania potwierdzają poprawę w zakresie uważności, koncentracji, osiągnięć osobistych, współczucia dla siebie (zawodowego), jakości snu i relaksu.

Na co przekłada się osobisty dobrostan pracowniczki/pracownika?

→ Zwiększone zaangażowanie i efektywność w pracy Lepsza koncentracja i jakość pracy

→ Zdrowe relacje międzyludzkie

→ Wizerunek firmy na rynku jako godnej zaufania i wspierającej utalentowane osoby

→ Zadowolone osoby pracownicze przyczyniające się do rozwoju firmy

Life-work-balance. Dbanie o dobrostan osobisty pomaga w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym. Rozwój osobisty to rozwój zawodowy. By skutecznie wspierać dobrostan osób pracujących w firmie, konieczne jest podejście całościowe – holistyczne.

ZOBACZ OFERTĘ DLA BIZNESU

Nasza oferta dla biznesu podzielona jest na 3 bloki do wyboru:

WARSZTATY WELLBEING → Dance Movement Therapy, Samowspółczucie, czyli mindful self- compassion, NVC, czyli Porozumienie bez przemocy, Kąpiele leśne.

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE I WSPIERAJĄCE ZDROWIE → • Profilaktyka nowotworu piersi. Świadomość i codzienne profilaktyczne nawyki. • Profilaktyka nowotworu prostaty. Świadomość i codzienne profilaktyczne nawyki. • Menopauza. Jak przejść przez nią łagodnie i wspierać się przy użyciu komplementarnych metod?

WARSZTATY WYJAZDOWE → integracyjne warsztaty odbywające się w Kazimierzu Dolnym podczas których uczestniczki i uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładach, zajęciach ruchowych, relaksacyjnych i warsztatowych.