O Fundacji

Home O Fundacji

Fundacja “Bądź”

Fundacja „Bądź” realizuje testament Małgosi Braunek, która zmarła na nowotwór złośliwy w czerwcu 2014r. Kiedy na pewnym etapie leczenia medycyna konwencjonalna (trzy operacje, sesje chemioterapii), nie była już w stanie jej pomóc, Małgosia dowiedziała się, że w innych krajach, w tym w sąsiednich Niemczech, od lat stosuje się terapie zintegrowane, łączące nowoczesne osiągnięcia medycyny naukowej z medycyną komplementarną, która leczy nie tylko chore narządy, lecz cały organizm człowieka. Niestety, Małgosi nie było już dane skorzystać z tych metod, ale pozostawiła po sobie swoją ostatnią wolę – utworzenia „centrum informacji i studiów nad holistycznym podejściem w medycynie” i wykorzystania w tym celu funduszy zgromadzonych przez przyjaciół i wielu ludzi dobrej woli na jej leczenie za granicą.

Drodzy Państwo,

Jestem głęboko poruszona niezwykle życzliwą reakcją, z jaką spotkał się list informujący o mojej chorobie i prośba o wsparcie finansowe na dalsze leczenie w specjalistycznej klinice w Niemczech, która poza najlepszymi metodami medycyny zachodniej, oferuje również mądrość tradycyjnej medycyny wschodniej. Takie holistyczne podejście do chorego daje największe szanse na wyleczenie, więc jestem szczęśliwa, że dzięki hojności wielu ludzi, otwiera się przede mną ta możliwość. Jestem za to bardzo wdzięczna. Pomyślałam, że jeśli uzbiera się więcej pieniędzy niż to, co ja potrzebuję na kurację, to powołamy fundusz pomocy osobom chorym onkologicznie oraz centrum informacji i studiów nad holistycznym podejściem w medycynie, która leczy całego człowieka, a nie tylko jego organy i choroby. Tego się nauczyłam od mojej choroby, tego jest mi w Polsce bardzo brak.
Życzę każdemu przede wszystkim zdrowia, pogody ducha oraz uśmiechu, który jest najlepszym lekarstwem w życiu!

Wasza Małgosia

Nasza misja

Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” wyraża społeczną potrzebę głębokiej reformy opieki zdrowotnej w Polsce, szczególnie w kontekście leczenia chorób onkologicznych i przewlekłych. Fundacja promuje i wspiera zintegrowane podejście zarówno do zdrowia, jak i do choroby, zainspirowane filozofią życia Małgosi Braunek i jej osobistym doświadczeniem choroby nowotworowej. Inicjujemy i wspieramy współpracę różnych dziedzin medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej poprzez szerzenie merytorycznej, wiarygodnej wiedzy o medycynie pełnej, zintegrowanej i konieczności całościowego leczenia człowieka. Dzisiejszy, wysoce niezadowalający stan medycyny onkologicznej i leczenia chorób przewlekłych wynika z braku takiej wiedzy. Podnosimy więc świadomość ludzi chorych, a także środowiska medycznego, na temat zintegrowanego podejścia w leczeniu które daje największe szanse na poprawę zdrowia. Prowadzimy szerokie działania w kontekście profilaktyki chorób onkologicznych i przewlekłych oraz możliwości ich nietoksycznego, holistycznego leczenia.
Życzę każdemu przede wszystkim zdrowia, pogody ducha oraz uśmiechu, który jest najlepszym lekarstwem w życiu!

Ciało - bądź aktywny

choroby, medycyna konwencjonalna,
farmakoterapia, dieta, suplementaja, sport.
Ekspert: lekarz

Umysł - bądź świadomy

pszychologia, pszychoterapia, wsparcie bliskich,
proaktywność, sprawnośc, higiena zdrowia
psychicznego. Ekspert: psychoterapeuta

Duch - bądź otwarty

medytacja, joga, akupunktura, ziołolecznictwo,
ajurweda, medycyna chińska.
Ekspert: TBC

Główne cele

Nadrzędnym celem Fundacji „Bądź” jest reforma opieki zdrowotnej i medycyny onkologicznej w Polsce, począwszy od profilaktyki, poprzez zintegrowane metody leczenia, po rekonwalescencję i zapobieganie nawrotom choroby.

Dążymy do tego by medycyna była pełna i leczyła przyczynowo, brała pod uwagę człowieka jako całość i stawiała go w centrum. Naszym celem jest zbudowanie prawdziwie aktywnej postawy wobec własnego zdrowia u każdego Polaka co w efekcie będzie skutkowało zmniejszeniem ilości zachorowań, poprawą jakości życia, odciążeniem służby zdrowia i redukcją wydatków jakie przeznaczane są na leczenie zarówno na poziomie indywidualnym jak i państwowym. Ostatecznie dążymy do poprawy stanu zdrowia całego społeczeństwa i podniesienia świadomości społecznej. Chcemy by każdy miał dostęp do wiedzy na temat wspierających metod, by wiedział że ciało i umysł są ze sobą połączone a leczenie by było efektywne musi być całościowe.

Nasze cele realizowane są poprzez stymulację dialogu i współpracy w środowisku medycznym oraz konkretne działania, takie jak tworzenie wiarygodnych źródeł informacji dla osób zainteresowanych aktywną postawą wobec własnego zdrowia, pacjentów i lekarzy, organizację różnego typu warsztatów, wydarzeń i akcji edukacyjnych wspierających chorych onkologicznie i przewlekle.

Główną gałęzią działalności fundacji jest edukacja zdrowotna, z zakresu psychologii, duchowości i ciała, rzetelnych, wspierających metod komplementarnych. Są to organizowane przez nas warsztaty, wykłady, akcje edukacyjne, grupy wsparcia. Druga gałąź to wiara – zmiana przekonań i podnoszenie świadomości społecznej o zasadności integralnego podejścia do zdrowia.

Metod i sposobów dbania o siebie jest wiele. My – zgodnie z naszą filozofią zintegrowanego leczenia- polecamy naturalne, bezpieczne metody wspierania organizmu podczas leczenia na każdym poziomie: fizycznym, psychicznym i duchowym. Dążymy do tego by stać się czołowym propagatorem, największym i najbardziej rzetelnym źródłem informacji w Polsce na temat aktywnego, holistycznego dbania o swoje zdrowie, medycyny integralnej w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych.

W naszej pracy kierujemy się:
  • Szeroką, otwartą wiedzą jako podstawą do rozumienia chorób przewlekłych oraz zintegrowanych metod jej leczenia.
  • Empatią i zrozumieniem dla sytuacji osób chorych i pragnieniem niesienia pomocy.
  • Szacunkiem dla życia w zdrowiu i chorobie oraz dbaniem o jego jakość, bez bólu i cierpienia.
  • Dialogiem oraz zintegrowanym, całościowym podejściem do człowieka i holistycznej koncepcji zdrowia na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym.
Nasze działania dedykujemy:
  • Zmagającym się z chorobami onkologicznymi i przewlekłymi– z poczuciem zagubienia, lęku i bezsilności wobec braku szerszej wiedzy na temat różnych komplementarnych metod wspierania leczenia.
  • Bliskim chorych na raka – z poczuciem niewiedzy, bezradności, potrzebującym pomocy i wsparcia.
  • Środowisku medycznemu – autorytetom, specjalistom i lekarzom pierwszego kontaktu, stawiającym diagnozy, zorientowanym jak dotąd przede wszystkim na klasyczne metody leczenia.
  • Społeczeństwu – nieświadomemu zagrożeń wynikających z obecnych czasów, z prowadzenia niezdrowego stylu życia, niedbającemu o profilaktykę, rzadko badającemu się.
  • Osobom świadomym, zainteresowanym zdrowym stylem życia, chcącym pogłębiać wiedzę z zakresu całościowego, holistycznego dbania o swoje zdrowie, posiadającym wiedzę na temat konieczności profilaktyki, zainteresowanym rozwojem.