O Fundacji

Home O Fundacji
Fundacja Bądź – jesteśmy organizacją działającą od 2015 roku, czynnie zajmujemy się edukacją zdrowotną, zainspirowani filozofią życia Małgorzaty Braunek i jej osobistym doświadczeniem choroby nowotworowej.
Organizujemy warsztaty, wykłady, kampanie edukacyjne, grupy wsparcia oraz wydarzenia, w tym Kongres Medycyny Integralnej, po to, aby pomóc w poprawie jakości życia i zmieniać świadomość społeczeństwa dotyczącą zintegrowanego podejścia do zdrowia.

 

fot. Linda Parys

Nasze działania kierujemy do:

osób świadomych, zainteresowanych zdrowym stylem życia, chcącym pogłębiać wiedzę z zakresu integralnego dbania o zdrowie;
osób chcących zmienić swoje nawyki, na wspierające zdrowie i zdrowienie na każdym etapie życia;
• osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę o rzetelne informacje – jak dbać o siebie w sposób całościowy;
• osobom które dotychczas nie dbały należycie o zdrowie, rzadko poddawały się badaniom, poszukującym sprawdzonej i bezpiecznej wiedzy;
• chorych na nowotwory i żyjącym z chorobą cywilizacyjną (przewlekłą) – z poczuciem zagubienia, lęku i braku szerszej wiedzy na temat różnych metod wspierania leczenia oraz ich bliskich – z poczuciem niewiedzy, bezradności i nieumiejętności wsparcia chorych;
• środowiska medycznego, specjalistów/-ek, lekarzy/-ek, terapeutów/-ek zainteresowanych włączeniem do leczenia metod integralnych.

 

fot. Linda Parys

 

Nasza misja:

Dzielimy się wiedzą z zakresu całościowego podejścia zarówno do zdrowia (profilaktyka), jak i do procesu leczenia. Koncentrujemy się głównie na chorobach cywilizacyjnych (przewlekłych) i onkologicznych.
Inicjujemy i wspieramy współpracę różnych dziedzin medycyny poprzez szerzenie merytorycznej, popartej badaniami i wiarygodnej wiedzy o medycynie pełnej, integralnej i konieczności całościowego podejścia do człowieka. Czyli Działania opartego na świadomości, że trzy podstawowe aspekty naszego funkcjonowania: ciało, duch i umysł są ze sobą nierozerwalnie związane i wzajemnie na siebie wpływają.
Aktywnie edukujemy o filarach zdrowego stylu życia: aktywności fizycznej, jakościowym wypoczynku (w tym regenerującym śnie) i relacjach społecznych, sposobach na powrót do równowagi psychicznej i konieczności pracy nad redukcją stresu. Idąc za stale aktualizowanymi wynikami badań w obszarze medycyny integralnej, promujemy niedocenianą nadal wiedzę o roli prawidłowego oddechu w budowaniu zdrowia i odporności oraz o konieczności kontaktu z naturą.
Edukujemy na temat bezpiecznych i skutecznych metod wspierających leczenie chorób, głównie cywilizacyjnych (przewlekłych) i onkologicznych.
Tworzymy i gromadzimy wiarygodne źródła wiedzy dla osób zainteresowanych aktywnym dbaniem o własne zdrowie, pacjentów/-ek oraz lekarzy/-ek.
• Pragniemy podnosić świadomość zdrowia jako wartości oraz znaczenia dobrostanu pojedynczego człowieka na ogólne zdrowie społeczne.
Promujemy proaktywny stosunek do własnego zdrowia, dzięki któremu możliwe jest obniżenie liczby zachorowań, poprawa jakości życia, odciążenie systemu ochrony zdrowia oraz wydatków na leczenie.
Promujemy zdrowy stylu życia, dzięki któremu zachowanie zdrowia jest łatwiejsze, a ryzyko wystąpienie choroby dużo mniejsze.

 

fot. Linda Parys

Nasze działania: 

• Corocznie organizujemy Kongres Medycyny Integralnej w Warszawie, wydarzenie z udziałem polskich i międzynarodowych ekspertów/-eki oraz 700 osobowej publiczności. Co roku Kongresowi przyświeca inna myśl – temat przewodni.
Gromadzimy (baza danych) i udzielamy informacji (infolinia) z zakresu sprawdzonych metod, klinik i dostępności do wiarygodnych ekspertów/-ek oraz instytucji zajmujących się kompleksowo profilaktyką zdrowotną i leczeniem, zwłaszcza chorób nowotworowych i przewlekłych.
• Regularnie i systematycznie organizujemy (stacjonarnie i online) bezpłatne wykłady, spotkania „na żywo” w mediach społecznościowych, webinary, warsztaty, kursy poświęcone edukacji prozdrowotnej i budowaniem ogólnego dobrostanu, a także integralnych metodach na wsparcie w procesie leczenia onkologicznego i w walce z przewlekłym bólem.
• Regularnie prowadzimy bezpłatne i dostępne online konsultacje psychologiczne i grupy wsparcia dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego, chorych przewlekle oraz osób je wspierających.
Wspieramy zdrowie fizyczne i emocjonalne najmłodszych dzięki programom i projektom, które najczęściej w formie zabawy, uczą kształtowania prozdrowotnych nawyków od najmłodszych lat.
Rozwijamy edukacyjny cykl Jestem i Będę, autorskie felietony oraz podcasty prezentujące autentyczne historie osób, które w obliczu kryzysu zdrowotnego skorzystały z integralnych ścieżek leczenia.
• Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w Ukrainie aktywnie odpowiadamy na potrzeby osób, które ucierpiały w jej wyniku. Wraz z kolektywem Blyzkist, przy wsparciu wielu przyjaciół Fundacji, systematycznie organizujemy pomoc humanitarną dla ukraińskich szpitali.
Prowadzimy projekty solidarnościowe i inkluzywne na rzecz osób uchodźczych, zarówno dorosłych jak i dzieci, mającą na celu budowanie poczucia wspólnoty i poznawanie różnych kultur i tradycji.

 

fot. Linda Parys

W naszej pracy kierujemy się:

• rzetelnością, odpowiedzialnością. Weryfikujemy prezentowaną przez nas wiedzę i ekspertów/-ki.
• empatią i zrozumieniem dla sytuacji osób chorych oraz pragnieniem niesienia pomocy;
• szacunkiem dla życia w zdrowiu i chorobie oraz dbaniem o jego jakość, bez bólu i cierpienia
• dialogiem oraz zintegrowanym, całościowym podejściem do człowieka i koncepcji zdrowia łączącej fizyczne, psychiczne i duchowe aspekty życia.
• świadomością konieczności nieustannego podnoszenia poziomu wiedzy i rozwoju.

 

Nasze działania dedykujemy:

• Osobom chorym na nowotwory i żyjącym z chorobą cywilizacyjną (przewlekłą) – z poczuciem zagubienia, lęku i braku dostatecznej wiedzy na temat różnych metod wspierania leczenia.
• Bliskim osób w trakcie leczenia onkologicznego lub żyjącym z chorobą cywilizacyjną (przewlekłą) – z poczuciem niewiedzy, bezradności i nieumiejętności wsparcia chorych.
Środowisku medycznemu, specjalistom/-kom, lekarzom/-kom, terapeutom/-kom zainteresowanym włączeniem do klasycznych metod leczenia metod integralnych.
Osobom chcącym zmienić swoje obciążające nawyki, które dotychczas nie dbały należycie o swoje zdrowie, rzadko poddające się badaniom, poszukującym sprawdzonej i bezpiecznej wiedzy.
• Osobom świadomym, zainteresowanym zdrowym stylem życia, chcącym pogłębiać wiedzę z zakresu integralnego dbania o zdrowie, mającym wiedzę na temat konieczności profilaktyki i zainteresowanym rozwojem.