Wesprzyj Ukrainę

Home Wesprzyj Ukrainę

Fundacja Bądź, Solidarny Dom Kultury Słonecznik, przy wsparciu kolektywu Blyzkist, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz wielu wolontariuszy i wolontariuszek, stale pomaga osobom poszkodowanym w wyniku rosyjskiej napaści. Od lutego 2022 roku do dziś aktywnie zbieramy środki na zakup leków i środków medycznych dla szpitali w Ukrainie, a także pomagamy osobom uciekającym przed wojną, rozwijając programy pomocy dla osób o doświadczeniu uchodźczym: Bądźmy Blisko | Будьм близько oraz Gotuj, jedz, poznawaj! | Готуй, їж, знайо!

Nasze działania zaczęliśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN), gdzie niemal od razu włączyliśmy się w organizowanie schronienia dla masowo uciekających przed wojną, głównie kobiet i dzieci oraz transporty z pomocą humanitarną i lekami wysyłane bezpośrednio do Ukrainy.

Wtedy zrozumieliśmy, jak bardzo potrzebne są długofalowe działania wspierające tych, którzy nie mogą wrócić do swojego kraju, i jak bardzo potrzebne jest to również nam, gospodarzom. Wiemy, że osoby uchodźcze potrzebują nie tylko pomocy materialnej, ale poczucia wspólnoty, naszej solidarności i obecności. Wierzymy, że stworzenie warunków do poznania się i bycia razem jest konieczne. Tylko w ten sposób możemy uprzedzić napięcia rodzące się w wyniku obecnych wyzwań społecznych, wpłynąć na zmniejszenie skutków stresu i wojennej traumy.

W czerwcu 2022 roku uruchomiliśmy solidarnościowy program Fundacji Bądź i kolektywu Blyzkist – Bądźmy Blisko | Будьм близько, w ramach którego do sierpnia 2022 roku w ogrodach Otwartego Jazdowa w Warszawie, raz w tygodniu odbywały się zajęcia plastyczne i ruchowe dla dzieci oraz inkluzywne spotkania w ramach wspólnej kuchni – Gotuj, jedz, poznawaj! | Готуй, їж, знайо!

W 2022 roku w bezpłatnych zajęciach kreatywno-ruchowych Bądźmy Blisko | Будьм близько łącznie udział wzięło ponad 950 dzieci z Polski i Ukrainy – podopiecznych Fundacji Legii, Arki Fundacji Dzieci, ukraińskiej szkoły Materynka, Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci i RiO Edu Centrum.

Od stycznia 2023 kontynuujemy zajęcia w ramach programu, pomagają one m.in.: w poprawie kondycji dzieci, nauce koncentracji i uważności oraz redukcji stresu. Stanowią też świetną sposobność do poznania innych kultur i języków. Spotkania sprzyjają zrozumieniu, jak ważne jest, by być ze sobą oraz że Polska powinna być krajem dla każdego. Więcej o programie przeczytacie TU.

Bądźmy Blisko | Будьм близько ma na celu wsparcie osób uchodzących z Ukrainy z powodu rosyjskiej agresji oraz zapobieganie kryzysowi spowodowanemu nagłą zmianą społeczną. Chcemy przeciwdziałać wrogości rodzącej się z poczucia obcości i zagrożenia, wzmacniając przyjacielskie więzi. Proponujemy działania prewencyjne, których celem jest pomoc w lęku przed tym, co obce i nieznane. Tworzymy przestrzeń, w której osoby z doświadczeniem uchodźczym i te, które go nie mają, mogły poczuć się częścią jednej społeczności i stworzyć relacje oparte na życzliwości, otwartości i trosce.

Od czerwca 2022 do lutego 2023, dzięki wsparciu MSD Polska i Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca, przeprowadziliśmy 11 spotkań wspólnej kuchni – Gotuj, jedz, poznawaj! | Готуй, їж, знайо! – w których udział wzięło prawie 400 osób.

Spotkania były okazją do rozmów, poznawania siebie nawzajem oraz swoich kultur, a także wspólnego przygotowywania i próbowania ukraińskich potraw. Wiosną 2023 roku z powodu braku środków zmuszeni byliśmy zawiesić spotkania, jednak aktywnie aplikujemy o kolejne dotacje i jesteśmy gotowi wznowić projekt w każdej chwili. Szczegóły projektu dostępne są TU.

Transporty
Już 27 lutego 2022 wysłaliśmy pierwszy transport leków, sprzętów medycznych i narzędzi do szybkiej operacji ratującej życie. Do dziś udało nam się zorganizować 19 takich transportów. Całkowita wartość wysłanych produktów przekroczyła już 1 mln złotych. Od początku działamy w porozumieniu z wolontariuszami Obrony Terytorialnej Ukrainy, którzy w imieniu szpitali aktualizują listy z zapotrzebowaniem. Jesteśmy również w kontakcie z organizacjami pozarządowymi po stronie ukraińskiej, dzięki którym rzeczy trafiają do najbardziej potrzebujących. Do tej pory zorganizowaliśmy największe wsparcie dla szpitali w Czerniowcach, Kijowie i Odessie.

Aktualnie nasze działania to:
zbieranie środków potrzebnych na zakup leków; sortowanie, pakowanie i opisywanie, co znajduje się w wysyłanych przesyłkach (wg listy potrzeb); organizacja bezpiecznego transportu przez granicę.

Każdorazowo po zrealizowaniu transportu otrzymujemy potwierdzenie odbioru przesyłki, co gwarantuje, że leki i sprzęt medyczny trafiają bezpośrednio do potrzebujących.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków i członkiń, przyjaciół i przyjaciółek Fundacji z Polski i zagranicy współorganizowaliśmy również:
transport 4 ciężarówek ze sprzętem medycznym i innym, który trafił do Modlina, a stamtąd do szpitali i innych potrzebujących; pomoc w transporcie leków i żywności dla diabetyków; zakup materiałów i surowców do produkcji sprzętu ratunkowego, wytwarzanego później w Ukrainie.

Cały czas można wspierać wysyłkę transportów pomocowych organizowanych wspólnie z SDK Słonecznik i Blyzkist wysyłanych do Ukrainy oraz wspierać nasze solidarnościowe programy realizowane na terenie Warszawy. Jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę na konto Fundacji:

FUNDACJA MALGOSI BRAUNEK BADZ
PL 69 1090 1870 0000 0001 5032 4816
BIC/SWIFT PPABPLPK
z dopiskiem Ukraina
lub Wspólna kuchnia
lub Bądźmy Blisko

Niestety wojna w Ukrainie trwa dalej. Zarówno pomoc humanitarna na miejscu, jak i ta kierowana do osób uchodźczych przebywających w Polsce jest bardzo potrzebna, a środki finansowe Fundacji nie pozwalają na jej kontynuowanie na dotychczasowym poziomie. Gwałtownie spadła liczba polskich datków przekazywanych na zaopatrzenie szpitali w Ukrainie. Pozostajemy w kontakcie z naszymi przyjaciółmi w Ukrainie. Wiemy, jak bardzo potrzebna jest tam pomoc.

Zarazem zdajemy sobie w pełni sprawę z potrzeb rosnących także tu, w Polsce. Osób z doświadczeniem uchodźczym, przybywających z wielu miejsc dotkniętych wojną i cierpieniem, jest w naszym kraju coraz więcej. Czujemy się odpowiedzialni, by pomagać nam wszystkim w odnalezieniu się w tej trudnej sytuacji, stwarzając przestrzeń do lepszego poznania się nawzajem, okazywania solidarności i troski.

Dlatego jesteśmy zdeterminowani, żeby kontynuować i rozwijać program dla dzieci Bądźmy blisko i Будьм близько oraz Gotuj, jedz, poznawaj! | Готуй, їж, знайо! Prowadzenie takich projektów bez zewnętrznych dotacji i darowizn przekracza możliwości Fundacji, w ramach której kontynuujemy równocześnie naszą statutową działalność związaną z edukacją zdrowotną i wsparciem pacjentów i pacjentek onkologicznych. W naszej pracy stawiamy na holistyczne podejście do zdrowia – nie oczekując szybkich rozwiązań, patrzymy na przyczynę problemu i wierzymy, że wielopoziomowa troska o siebie, praktykowana systematycznie, małymi krokami pomaga osiągnąć trwałe zmiany w zdrowiu (w duchu, ciele i umyśle). Założenie to obejmuje również zdrowie społeczne. W statucie naszej fundacji jest wiele typów działań, wszystkie jednak sprowadzają się do wspierania życia i zdrowia osób, które tego potrzebują. Jednym z podstawowych założeń jest działanie na cele dobroczynności.

Zmobilizowaliśmy wszystkie nasze zasoby, aby zareagować na kryzys humanitarny związany z rosyjską agresją. Czujemy, że spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność. Nie wyobrażamy sobie pozostawienia kogoś w potrzebie. Mamy świadomość, że kryzys będzie trwał, a działania muszą być odpowiednio zaplanowane i zorganizowane.

LINK DO ZBIÓRKI PODZIEL SIĘ CIEPŁEM

LINKI POMOC DLA NOWEJ KACHOWKI 

Ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w pomoc i organizację przyjaciół_ek, dzięki którym działaliśmy i działamy nadal:
Blyzkist
Orina Krajewska
Taras Gembik
Lubov Gryn
Khedi Aliewa
Zargan Nasredynowa
Fundacja Kobiety Wędrowne
Kaja Kusztra (autorka identyfikacji wizualnej, dziękujemy!)
Joanna Jakubowicz
SDK Słonecznik
Maro Beburia
Krzysztof Nowiński
Riders Express
Tetiana Skrypnyk
Coco Kate
Maria Nowakowska