Bądźmy Blisko I Будьмо Близько

Home Bądźmy Blisko I Будьмо Близько

Bądźmy Blisko I Будьмо Близько Solidarnościowe zajęcia kreatywno-ruchowe dla dzieci

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji solidarnościowego programu Fundacji Bądź – Bądźmy Blisko I Будьмо Близько. Zajęcia kreatywno-ruchowe dla dzieci realizowane będą dzięki dofinansowaniu w ramach Konkursu na Projekty Wolontariackie, organizowanego przez Fundację BNP ​​Paribas.

W programie: 10 bezpłatnych, trwających 60-min, zajęć kreatywno-ruchowych z elementami jogi i uważności (m.in. ćwiczenia oddechowe). Spotkania będą się odbywać raz w tygodniu do 30 listopada. Aktualnie zajęcia odbywają się, co wtorek o godz. 16:30 w w Centrum Kultury Jidysz, ul. Gen. W. Andersa 15 (szczegółowych informacji udzieli prowadząca przy zapisie na konkretne spotkanie).

Zajęcia kierujemy do wszystkich dzieci uchodźczych i miejscowych, w wieku od 7 do 14 lat (zapewniamy obecność tłumacza). Dzięki zajęciom, dzieci poprawią swoją kondycję fizyczną, koncentrację i pamięć, nauczą się relaksu, prawidłowego oddechu i skupiania uwagi na byciu tu i teraz. Celem programu jest także wzajemne poznanie się dzieci z różnych krajów, nauka otwartości i ciekawości na język i kulturę rówieśników z innych krajów.

Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy osoby indywidualne z Polski, Ukrainy i każdej innej części świata, placówki edukacyjne, przedszkola, szkoły, domy kultury i świetlice.

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Lewalska-Graczyk, certyfikowana nauczycielka jogi dla dzieci, koordynatorka projektu “Bądź od Małego” w Fundacji Bądź. W ramach projektu Bądźmy Blisko od czerwca 2022 koordynuje i współprowadzi zajęcia dla dzieci z Polski, Ukrainy i innych części świata chętnych dołączyć. Ukończyła szkolenie Marty Miguły “Laboratorium Ruchu Kreatywnego” oraz “Jak kreatywnie uczyć dzieci jogi”. W prowadzeniu zajęć dla Agnieszki najważniejsze jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do praktyki i nauczenie dzieci podstawowych ćwiczeń, które pomogą im regulować stres także poza zajęciami.

Zapisy i zapytania dotyczące projektu prosimy kierować do prowadzącej zajęcia: Agnieszki Lewalskiej – Graczyk: alewalskagraczyk@fundacjabadz.pl

Bądźmy Blisko | Будьмо Близько to program solidarnościowy, realizowany przy wsparciu Przyjaciół i Przyjaciółek z kolektywu Blyzkist. Wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom, nauce i zabawie, możemy stworzyć społeczność przyjazną dla wszystkich dzieci przebywających w Polsce.

Koordynatorka projektu: Aga Lewalska-Graczyk
Liderka Projektu – Wolontariuszka: Anna Miernik
Wolontariuszka: Tatiana Sichkar

Dołącz do programu:

Будьмо Близько

🇺🇦 Запрошуємо взяти участь у черговому етапі програми солідарності Фонду Bądź – Будьмо Близько. Це креативно-пластичні заняття які будуть реалізовані дякуючи фінансування в рамках Конкурсу на Волонтерські Проекти організованому Фондом BNP Paribas.

В програмі: 10 безкоштовних, 60-ти хвилинних занять креативно-пластичних з елементами йоги та вправами на покращення уважності (між іншим вправи на дихання).

Зустрічі проходять щовівторка о 16:30 у Культурному центрі їдиш, вул. Gen. W. Andersa 15. Деталі у інструктора при реєстрації.

Зустрічі будуть проводитись раз на тиждень, починаючи з 24го вересня до 30го листопада в студії Efekt Domina за адресою вул. Ogrodowa 3. Заняття спрямовані як до вимушено переселених діток так і місцевих, віком від 7 до 14 років ( також запевнюємо присутність перекладача). Дякуючи заняттям, діти покращать свій фізичний стан, концентрацію і пам’ять. Навчаться розслабленню, правильності дихання, фокусуванню уваги на тому, що відбувється тут і зараз. Ціллю програми є також знайомство і об’єднання діток з різних куточків світу, що допоможе навчитись бути відкритими і цікавитись мовою та культурою однолітків з інших країн.
Для участі в заняттях запрошуємо діток з Польщі, України і всіх інших куточків світу. З будь яких освітніх закладів, дитячих садочків, шкіл та будинків культур.

Заняття проведе Агнєшка Левалска-Ґрачик, сертифікована викладачка йоги для дітей, координатор проекту «Будь від Малого» від Фонду Bądź. В рамах проекту Будьмо Близько від червня 2022 Агнєшка координує і спільно проводить заняття для дітей з Польщі, України та інших частин світу, охочих взяти участь. Агнєшка закінчила тренінг Марти Мігули «Лабораторія Креативних Рухів» та «Креативно навчати дітей йоги». Під час проведення занять для викладачки найважливішим є створення безпечного простору для практики і навчання дітей базових вправ котрі допоможуть їм регулювати стрес поза заняттями.

Запис і запитання з приводу занять просимо скеровувати до Агнєшки Левалської-Ґрачик: alewalskagraczyk@fundacjabadz.pl

Bądźmy Blisko | Будьмо Близько це програма солідарності, реалізована за підтримки Друзів з колективу Blyzkist. Ми віримо, що завдяки спільній діяльності, науці та грі ми можемо створити приязну атмосферу для всіх дітей перебуваючих у Польщі.

Більше інформації можна знайти на www.fundacjabadz.pl
Координатор проекту: Ага Левальська-Грачик
Керівник проекту – волонтер: Анна Мієрнік
Волонтер Тетяна Січкар
Переклад: Tetiana Skrypnyk

Cały czas prowadzimy zbiórkę na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie.

Jeśli ktoś z Was chciałby wesprzeć nas darowizną, będziemy wdzięczni za każdą wpłatę na konto Fundacji:

FUNDACJA MALGOSI BRAUNEK BADZ
69 1090 1870 0000 0001 5032 4816

Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich zaangażowanych w pomoc
i organizację przyjaciół, dzięki którym działa Bądźmy Blisko I Будьмо Близько!

Spot autorstwa Bartka Karczmarka: