Kontakt

Home Kontakt

Nr konta: 69 1090 1870 0000 0001 5032 4816
KRS: 0000381339

Dane do przelewów zagranicznych:

IBAN: PL69109018700000000150324816
BIC/SWIFT: WBKPPLPP
Adres:

ul. Husarii 32
02-951 Warszawa

Kontakt w sprawie zapisów na warsztaty:

+48 571 207 720 lub kontakt@fundacjabadz.pl

  Informacja RODO:

  Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Fundacja Małgosi Braunek Bądź” z siedzibą przy ul. Husarii 32, w Warszawie (02-951), tel.: 571-207-720, adres e-mail: kontakt@fundacjabadz.pl („Fundacja”).
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na wydarzenia organizowane przez Fundację oraz w celach marketingowych (newsletter), w przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie będą udostępniane innym podmiotom.
  • Dane osób zarejestrowanych na wydarzenia organizowane przez Fundację zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia, jednak nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym takie wydarzenie się odbyło. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (newsletter) będzie następowało do czasu wniesienia sprzeciwu. 
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. rejestracji na wydarzenia organizowane przez Fundację oraz otrzymywanie newslettera. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu, tj. rejestracja na wydarzenie organizowane przez Fundację lub otrzymywanie newslettera.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.