Infolinia #łączynaspacjent

Home Infolinia #łączynaspacjent

#Łączynaspacjent to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli największych w Polsce organizacji pacjentów, w tym Fundacji Małgosi Braunek ''Bądź''.

Oprócz FUNDACYJNEJ INFOLINII dla wszystkich w potrzebie kontaktu, prowadzimy także cykliczny dyżur #ŁĄCZYNASPACJENT w infolinii Rzecznika Praw Pacjenta (jesteśmy w każdy trzeci czwartek miesiąca).

Zadzwoń jeśli potrzebujesz, nasz numer to: 571-207-720.

Zakres prowadzonych porad:

Integralne podejście do zdrowia – czym jest?
Na czym polega medycyna integralna?
Najważniejsze filary medycyny integralnej?
Jakie terapie możemy nazwać komplementarnymi?
Jak ważne jest stosowanie terapii komplementarnych w chorobie
Polecane terapie komplementarne;
Polecani specjaliści z zakresu metod i terapii komplementarnych;
Polecane kliniki i placówki stosujące holistyczne, kompleksowe leczenie;
Z ramienia Fundacji Małgosi Braunek “Bądź” konsultacje prowadzi Aleksandra Nowińska.

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, ustanowionym w celu ochrony praw pacjentów. Przysługujące pacjentom prawa oraz tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta określone zostały w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawa weszła w życie 5 czerwca 2009 r. ustanawiając Rzecznika Praw Pacjenta i katalog praw pacjenta, który obecnie obejmuje: prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych, prawo pacjenta do informacji, prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych, prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, prawo pacjenta do dokumentacji medycznej, prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej, prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. 

Do głównych zadań Rzecznika należy ochrona praw zarówno indywidulanego pacjenta jak i zbiorowych praw pacjentów oraz podejmowanie działań w przypadkach ich naruszenia, występowanie do organów władzy publicznej w sprawach systemowych, rozwiązań poprawiających ochronę i egzekwowanie praw pacjentów, a także monitorowanie sytuacji przestrzegania praw pacjentów w systemie ochrony zdrowia. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub pomocy ogólnopolska infolinia Rzecznika Praw Pacjenta czynna jest w dni powszednie w godz. 8:00-20:00. Infolinia działa pod numerem 800-190-590.