Kongres Medycyny Integralnej 2020

Home Kongres Medycyny Integralnej 2020

KONGRES BYŁ DOSTĘPNY PRZEZ ROK OD LISTOPADA 2020 DO LISTOPADA 2021 ROKU. Kongres dostępny był TU.

Odporność organizmu to nasz najważniejszy zasób, bezpośredni strażnik zarówno na etapie prewencji jak i leczenia. Każdy z aspektów codziennego życia wpływa na kondycję i funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. Im bardziej zadbamy o odporność, tym większa szansa na pełne zdrowie.

O KONGRESIE

Bądź w pełni zdrowia. Prewencja i leczenie chorób przewlekłych

– odporność!

Trzeci Kongres

Odporność jest tematem przewodnim trzeciej edycji Kongresu Medycyny Integralnej, który organizuje Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”.

Edycja Kongresu 2020 odbywa się ekskluzywnie w wersji online.

Premiera Kongresu 19 listopada 2020 r.

Nadrzędnym celem Kongresu jest zainspirowanie uczestników do wzmocnienia własnej odporności, najważniejszego zasobu organizmu poprzez zadbanie o różne obszary życia. W tym roku prelegentami kongresu będą goście z Norwegii, Indii oraz Polski: dr Fahri Saatcioglu, dr Partap Chauhan, lek.med. dr n.med. Elżbieta Dudzińska, dr Anna Wójcicka, Wojciech Eichelberger, dr n. med. Agata Skrzat-Klapaczyńska oraz prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk. Do odtworzenia są również wykłady i warsztaty Karoliny i Macieja Szaciłło, Doroty Gudaniec, Eli Wierkowskiej oraz Marcina Petrusa. Eksperci przybliżają zagadnienia związane ze stanem układu odpornościowego, m.in.: jaki wpływ na nasze zdrowie mają DNA, oddech, umiejętne radzenie ze stresem, przedstawiąją perspektywę ajurvedyjską zarówno w teorii jak i praktyce. W materiałach dodatkowych znajdują się m.in. wykłady z Edycji Kongresu 2019 w formie nagrań audio oraz merytoryczne mini wykłady partnerów Kongresu.

Wśród wykładowców:

Dr Partap Chauhan, uznany ekspert z dziedziny ajurwedy. Prelekcja „Zdrowy umysł podstawą silnej odporności – perspektywa ajurvedyjska” przybliża rolę umysłu w budowaniu odporności według ajurwedy. Poznamy proste, praktyczne wskazówki, które mogą pomóc uczynić organizm zdrowym.

Dr Fahri Saatcioglu, profesor biologii molekularnej i komórkowej z Uniwersytetu w Oslo, pracujący również w szpitalu uniwersyteckim w Oslo w Norwegii. W wykładzie „Od DNA, do odporności i mózgu – zmiana paradygmatu w nauce o zdrowiu” omawia sprzyjający zdrowiu styl życia i przedstawia ćwiczenia mające pozytywny wpływ na interakcje pomiędzy układem nerwowym, hormonalnym i immunologicznym.

Lek. med. Elżbieta Dudzińska w wykładzie „Prawidłowe oddychanie – czynnik przeoczony w prewencji, diagnostyce i terapii” wprowadza słuchaczy w zagadnienia dotyczące nie/prawidłowego oddychania i ich skutków. Wykład jest nie tylko okazją do zweryfikowania wiedzy dotyczącej właściwego oddychania. Dzięki precyzyjnym wskazówkom możliwa jest ocena własnego sposobu oddychania oraz nauczenie się ćwiczeń, które pomagają przywrócić prawidłowy, fizjologiczny wzorzec oddychania. Odsłuchanie wykładu daje możliwość wprowadzenia bardzo istotnych, prozdrowotnych zmian u siebie.

Dr hab. med. Anna Wójcicka, genetyk i manager innowacji, w prelekcji „Moc, zdrowie i odporność w genach” omawia wybrane związki pomiędzy genami i ich wpływem na odporność organizmu.

Choroby wirusowe – diagnostyka i profilaktyka, wykład dr n. med. Agaty Skrzat-Klapaczyńskiej

Tematyka profilaktyki wirusowych chorób zakaźnych stała się szczególne istotna w czasach epidemii COVID-19. Należy jednak pamiętać, iż wirusowe choroby zakaźne towarzyszą nam od dawna. Jesteśmy stale świadkami powstawania i odkrywania nowych chorób zakaźnych, a koniec jednej epidemii oznacza najczęściej początek kolejnej.

Z tego powodu znajomość obecnie dostępnej diagnostyki i profilaktyki w tej dziedzinie jest niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno klinicznego jak i epidemiologicznego. Indywidualna samoświadomość każdego potencjalnego pacjenta dotycząca zapobiegania oraz jak najszybszego zdiagnozowania danej wirusowej choroby zakaźnej ma nieoceniony wpływ na zdrowie i życie społeczeństwa, w którym żyjemy oraz na nas samych.

Dr n. med. Agata Skrzat-Klapaczyńska, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalistka chorób zakaźnych, doktor nauk medycznych i wieloletnia asystentka w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w wykładzie „Choroby wirusowe – diagnostyka i profilaktyka” przybliża tematykę profilaktyki wirusowych chorób zakaźnych, która stała się szczególne istotna w czasach epidemii COVID-19. Dzięki wykładowi zyskujemy znajomość obecnie dostępnej diagnostyki i profilaktyki w tej dziedzinie.

Rak płuca – profilaktyka, nowoczesna diagnostyka i spersonalizowane leczenie, wykład prof. dr hab. n. med. Pawła Krawczyka

Zmniejszenie zapadalności i umieralności z powodu raka płuca należy do najważniejszych wzywań współczesnej medycyny. Co roku w Polsce z powodu tej choroby umiera ponad 22 000 osób (około 68 dziennie). Jedną z najskuteczniejszych metod walki z rakiem płuca jest profilaktyka pierwotna i wtórna. Zmniejszenie liczby osób palących papierosy oraz narażenia na szkodliwe czynniki środowiska jest drogą do niemal zupełnej eliminacji tej choroby z naszej populacji. W trakcie spalania tytoniu, które odbywa się w temperaturze 750 st. C dochodzi do powstania tysięcy substancji, wśród których prawie 100 ma udowodnione działanie rakotwórcze (np. benzo(A)piren, toluen, policykliczne węglowodory aromatyczne). Źródłem węglowodorów oraz tlenków siarki czy azotu są spaliny samochodowe oraz pyły zawieszone powstające w trakcie spalania paliw kopalnych. Profilaktyka wtórna polega na wykrywaniu choroby we wczesnych stadiach zaawansowania, kiedy możemy leczyć raka płuca radyklanie za pomocą zabiegu operacyjnego. Udowodniono, że profilaktyczne zastosowanie niskodawkowej tomografii komputerowej w grupie osób intensywnie palących papierosy zmniejsza ryzyko śmierci z powodu raka płuca o 30%. Niestety akcje profilaktyczne w przypadku raka płuca są mało skuteczne. Rozwój choroby jest często skryty i wykrywana jest ona w wyższych stadiach zaawansowania, kiedy konieczne jest szybkie wdrożenia leczenia systemowego. Tylko 15% chorych może liczyć na wyzdrowienie dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod chirurgicznych (minimalnie inwazyjna torakochirurgia). Dlatego wielkim wyzwaniem jest wdrożenie szybkiej i nowoczesnej diagnostyki a następnie spersonalizowanego leczenia raka płuca.

Profesor dr hab. Paweł Krawczyk jest lekarzem medycyny i diagnostą laboratoryjnym. Jest kierownikiem Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizuje się w diagnostyce genetycznej i immunologicznej chorych na nowotwory w kwalifikacji do terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii. Zajmuje się głównie chorymi na raka płuca. Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji o łącznym współczynniku IF wynoszącym prawie 200 punktów oraz kilku rozdziałów w książkach i podręcznikach. Jest autorem i współautorem 250 streszczeń zjazdowych oraz szeregu wykładów z dziedziny onkologii, genetyki i immunologii wygłoszonych na krajowych i zagranicznych kongresach naukowych. Należy do kolegiów redakcyjnych kilkunastu czasopism. Brał udział w komitetach organizacyjnych i naukowych kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych. Jest członkiem między innymi Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie oraz Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest recenzentem projektów NCN i NCBiR oraz ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Cykl praktyczny to między innymi wykład „Psyche w zdrowiu i chorobie”. Wojciech Eichelberger wyjaśnia w nim słuchaczom osiem podstawowych, zintegrowanych kompetencji wpływających na zachowanie wysokiego poziomu energii życiowej i – związanej z tym – wysokiej u odporności immunologicznej, odporności na stres i ich wpływu na zachowanie zdrowia. Karolina i Maciej Szaciłło uczą podstaw praktyki ajurvedyjskiej. Dorota Gudaniec omawia właściwości i zastosowanie medycznej marihuany. W praktycznym warsztacie, Eli Wierkowska, dzieli się swoją wiedzą na temat praktyki jogi i jej wpływu na odporność organizmu. Marcin Petrus, prezentuje warsztat połączony z pół godzinną sesją oddechową, podczas której możliwa staje się poprawa schematów oddechowych, ale również praca z emocjami.

Prelegenci WYKŁADY

• Dr Partap Chauhan, „Zdrowy umysł podstawą silnej odporności – perspektywa ajurvedyjska”

• Dr Fahri Saatcioglu, „Od DNA, do odporności i mózgu – zmiana paradygmatu w nauce o zdrowiu”

• Lek. med. Elżbieta Dudzińska, „Prawidłowe oddychanie – czynnik przeoczony w prewencji, diagnostyce i terapii”

• Dr hab. med. Anna Wójcicka, „Moc, zdrowie i odporność w genach”

• Dr n. med. Agata Skrzat-Klapaczyńska, „Choroby wirusowe – diagnostyka i profilaktyka”

• Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, „Rak płuca – profilaktyka, nowoczesna diagnostyka i spersonalizowane leczenie”

• Wojciech Eichelberger, „Psyche w zdrowiu i chorobie”

• Karolina i Maciej Szaciłło, „Ajurweda w praktyce”

• Dorota Gudaniec, „Jak kannabinoidy wspierają odporność?”

• Eli Wierkowska, „Joga na odporność”

• Marcin Petrus, „Równowaga oddechu”.

Prelegenci MINI WYKŁADY

  • Dr n. med. Beata Dethloff, „Dieta uniwersalna dla wszystkich, czy dieta spersonalizowana wg Genodiet i Genesis?”
  • Lek. med. Dariusz Szymański, „Poprawiamy odporność naturalnie”, Instytut Medycyny Holistycznej, Vega Medica
  • Dr n. biol. Anna Basińska, Instytut Mikroekologii, „Zdrowie z jelit. Jak wesprzeć nasze bakterie jelitowe?”.

Prelegenci – wykłady:

Dr Partap Chauhan, „Zdrowy umysł podstawą silnej odporności – perspektywa ajurwedyjska”

Dr Partap Chauhan, BAMS, jest założycielem Jiva Ayurveda, ajurwedyjskiego instytutu oferującego konsultacje internetowe, telefoniczne oraz osobiste pacjentom z całego świata. Z siedzibą w Faridabad, Delhi, Jiva prowadzi sieć 80 klinik w całych Indiach i największe na świecie ajurwedyjskie centrum telemedyczne, udzielając bezpłatnych konsultacji ponad 6000 pacjentów dziennie, przez 500 wyszkolonych lekarzy ajurwedyjskich. Dr Chauhan uznany jest za pioniera ajurwedyjskiej telemedycyny. Jest jedynym lekarzem ajurwedyjskim, który zdobył prestiżową nagrodę „World Summit Award” przyznawaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych za projekt Teledoc mający na celu dotarcie z pomocą medyczną do ludności wiejskiej. Ze względu na swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej został dożywotnim członkiem Fundacji Ashoka w USA. Dr Chauhan prowadzi na codzień popularne programy zdrowotne w głównych kanałach telewizyjnych, takich jak India News, Aaj Tak Tez, News24, Zee Hindustan, Sanskar TV, których łączna oglądalność sięga ponad 500 milionów widzów w Indiach i na świecie. Dr Chauhan regularnie podróżuje, w ramach swojej działalności odwiedził ponad 40 krajów, szerząc wiedzę o Ajurwedzie. Zainicjował założenie szkół Jiva Ayurveda w Japonii, Francji, Polsce i na Litwie, gdzie oferowane są praktyczne kursy związane z zakresu ajurwedy, stylu życia czy odżywiania. Jest autorem popularnych książek na temat ajurwedy, które zostały przetłumaczone na wiele języków obcych, w tym na francuski, rosyjski, litewski i polski. Zdobywca wielu międzynarodowych nagród za zasługi dla ajurwedy.

„Zdrowy umysł podstawą silnej odporności – perspektywa ajurwedyjska”

Powszechnie wiadomo, że słaba odporność jest przyczyną wielu chorób. Wiele badań klinicznych potwierdza, że stan umysłu ma wpływ zarówno na przebieg choroby jak i odgrywa ważną rolę w samym leczeniu. Idąc tym tropem niezaopiekowany, “niezdrowy” umysł wpływać będzie również na system odpornościowy organizmu. Zdrowie według Ajurwedy, holistycznej nauki o uzdrawianiu, to osiągnięcie pełnej równowagi na poziomie fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, duchowym i społecznym. Ajurweda, szczegółowo opisuje związek umysłu z ciałem i osobą jako całością. Wykład skupia się na zrozumieniu funkcji umysłu według Ajurwedy oraz prostych i praktycznych sposobach jego uzdrawiania. Holistyczne podejście do leczenia w ajurwedzie obejmuje poradnictwo ajurwedyjskie, w tym opiekę na poziomie psychicznym i emocjonalnym, modyfikację postawy / zachowania, wprowadza reżim stylu życia, leki ziołowe i terapie oczyszczające (panchkarma).

Dr Fahri Saatcioglu, „Od DNA, do odporności i mózgu – zmiana paradygmatu w nauce o zdrowiu”

Dr Fahri Saatcioglu jest profesorem biologii molekularnej i komórkowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Oslo Universitetet i Oslo (UiO), prowadzi także badania w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo. Jego kariera naukowa koncentruje się na biologii molekularnej i komórkowej nowotworów, w szczególności na raku prostaty i raku piersi. Jego laboratorium scharakteryzowało szereg nowych genów, które kodują białka odpowiedzialne za rozwój nowotworów. Profesor Saatcioglu od lat bada także wpływ stylu życia, w szczególności jogi i ćwiczeń oddechowych, na zachorowalność na choroby nowotworowe.

„Od DNA, do odporności i mózgu – zmiana paradygmatu w nauce o zdrowiu”

Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku dekad niezaprzeczalnie udowodniły dwukierunkowe interakcje między układem nerwowym, hormonalnym i układem odpornościowym. Dziś wiemy, że pomyślna wymiana między tymi centralnymi węzłami w naszej fizjologii odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu zdrowia oraz dobrego samopoczucia. W ostatnich latach stało się również jasne, że na omawiane interakcje można wyraźnie wpływać stylem życia i odpowiednim nastawieniem. Wpływ na te procesy jest możliwy nawet w podeszłym wieku, odwracając procesy starcze. Podstawą jest tu elastyczny i dynamiczny charakter biologicznych prawideł, które kierują wszystkimi procesami w organizmie, od poziomu molekularnego po poziom całego ciała. W wykładzie omawiane jest, w jaki sposób możemy pozytywnie wpłynąć na omawiane interakcje poprzez odpowiedni styl życia i proste ćwiczenia wspierające zdrowie i dobre samopoczucie.

Lek.med. integralnej Elżbieta Dudzińska, „Prawidłowe oddychanie – czynnik przeoczony w prewencji, diagnostyce i terapii”

Lek. med. Elżbieta Dudzińska uzyskała tytuł doktora na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz dyplom w zakresie medycyny integralnej na Uniwersytecie Arizona w Stanach Zjednoczonych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dla trenerów oraz zdobyła certyfikaty  w Instytucie Medycyny Behawioralnej: Center for Mindfulness  in Medicine  przy University of Massachusetts Medical School w Stanach Zjednoczonych (certyfikaty z zakresu technik redukcji stresu ). Od dwunastu lat zajmuje się również działalnością edukacyjną w obszarze zdrowia i prewencji chorób. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu możliwości umysłu, stresu i technik redukcji stresu, zdrowia, stylu życia i diety, snu (m.in. „Jak sobie radzić ze stresem”, „Styl życia i jego wpływ na zdrowie”, „Jesteś tym co jesz”, „Jesteś tym co myślisz”, „Ciało i umysł nierozłączna para. Wpływ umysłu na nasze życie i zdrowie”, „Jak sobie radzić ze stresem i wypaleniem zawodowym”, „Komunikacja z pacjentem”, „Zdrowy sen, jako niego zadbać”, „Odporność organizmu, co ją determinuje”).

„Prawidłowe oddychanie – czynnik przeoczony w prewencji, diagnostyce i terapii”

Oddychamy, ale czy prawidłowo?

Wykład będzie nie tylko okazją do zweryfikowania wiedzy dotyczącej właściwego oddychania. Ocena własnego sposobu oddychania oraz poznanie praktycznych ćwiczeń pomagających przywrócić prawidłowy, fizjologiczny wzorzec oddychania otwierają przed słuchaczami możliwości wprowadzenia bardzo istotnych, prozdrowotnych zmian dla siebie. Jakie są powszechne, błędne przekonania dotyczące oddychania, jakie znaczenie ma spokojne oddychanie prze nos, w dzień i w nocy, jakie objawy i choroby mają związek z przewlekłym nadmiernym oddychaniem, co można wyleczyć normalizując własny oddech, jaka jest zależność między stresem, a sposobem oddychania, jak normalizacja oddechu wpływa na redukcję chrapania i bezdechu nocnego, konsekwencje oddychania przez usta u dzieci, to tylko cześć z tematów, które będą poruszone na wykładzie.

dr hab. med. Anna Wójcicka, „Moc, zdrowie i odporność w genach”

Dr hab. med. Anna Wójcicka, genetyk, menedżer innowacji, prezeska Warsaw Genomics. Autorka publikacji na temat nowotworów człowieka, nagradzana za swą pracę w Polsce i w Europie. Wierzy, że diagnostyka genetyczna jest jednym z najistotniejszych elementów zmieniających współczesną medycynę i podejście do pacjenta.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła staże badawcze na Wydziale Genetyki Medycznej Vrije Universiteit w Amsterdamie, w Laboratorium Endokrynologii Molekularnej Imperial College w Londynie oraz w Comprehensive Cancer Center w Ohio State University, Columbus (USA). Zawsze chciała pracować w Polsce, by zmieniać rzeczywistość wokół siebie.

Wyróżniona tytułem Very Important Polish Innovator przez Fundację Godła Promocyjnego Teraz Polska, laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Otrzymała tytuł Bizneswoman Roku 2017.

„Moc, zdrowie i odporność w genach”

Wszystkie informacje o naszym organizmie zapisane są w genach: to one determinują jak się zachowujemy, jak wyglądamy i w dużej mierze, jak chorujemy. Wystarczy, by jedna z tych 3 miliardów maleńkich cegiełek była uszkodzona, by zaczął się proces chorobowy. Geny określają naszą odporność, odpowiedź na leki czy predyspozycje do określonego stylu życia.

Jednak czy możliwe jest, by z genów wyczytać realne zagrożenie dla naszego zdrowia i uratować się przez nim? Tak, jest to badanie dzięki któremu oznaczymy nie tylko ryzyko konkretnej choroby, np. nowotworu. Dzięki badaniu genetycznemu jesteśmy również w stanie określić odpowiedź na leki, np. czy powinnyśmy przyjmować hormonalne leki antykoncepcyjne, ale także jaką dawkę leku należałoby zastosować a jaka będzie szkodliwa. Popularny ibuprofen może być dla 10% z nas szkodliwy, zwiększając ryzyko wrzodów żołądka, tylko dlatego, że z uwagi na określoną konstrukcję genetyczną nie usuwamy go wydajnie z organizmu. Podobnie rzecz ma się z chemioterapią. Rodzimy się z pewną predyspozycją do odpowiedzi na leczenie i jest ona również zapisana w genach.

Dzięki badaniu genetycznemu jesteśmy w stanie określić ryzyko zachorowania na nowotwory. Dzięki wiedzy w wysokim ryzyku zanim choroba się rozwinie i da objawy, leczenie nie tylko trwa krócej, lecz często dzięki wprowadzonej profilaktyce badań prewencyjnych, wcale nie jest potrzebne. 

Podobnie rzecz się ma z dziedzicznością innych chorób – neurologicznych czy chorób sercowo-naczyniowych. W genach możemy mieć zapisane ryzyko przerostu mięśnia sercowego czy zbyt wysoki poziom cholesterolu, co po wprowadzeniu diety i dopasowaniu stylu życia, może uratować nasze zdrowie. 

To jest wiedza, która może uratować nie tylko zdrowie, lecz również nasze życie!

Dr n. med. Agata Skrzat-Klapaczyńska, „Choroby wirusowe – diagnostyka i profilaktyka”

Dr n. med. Agata Skrzat-Klapaczyńska, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalistka chorób zakaźnych, doktor nauk medycznych i wieloletnia asystentka w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w wykładzie „Choroby wirusowe – diagnostyka i profilaktyka” przybliża tematykę profilaktyki wirusowych chorób zakaźnych, która stała się szczególne istotna w czasach epidemii COVID-19. Dzięki wykładowi zyskujemy znajomość obecnie dostępnej diagnostyki i profilaktyki w tej dziedzinie.

„Choroby wirusowe – diagnostyka i profilaktyka”

Tematyka profilaktyki wirusowych chorób zakaźnych stała się szczególne istotna w czasach epidemii COVID-19. Należy jednak pamiętać, iż wirusowe choroby zakaźne towarzyszą nam od dawna. Jesteśmy stale świadkami powstawania i odkrywania nowych chorób zakaźnych, a koniec jednej epidemii oznacza najczęściej początek kolejnej.

Z tego powodu znajomość obecnie dostępnej diagnostyki i profilaktyki w tej dziedzinie jest niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno klinicznego jak i epidemiologicznego. Indywidualna samoświadomość każdego potencjalnego pacjenta dotycząca zapobiegania oraz jak najszybszego zdiagnozowania danej wirusowej choroby zakaźnej ma nieoceniony wpływ na zdrowie i życie społeczeństwa, w którym żyjemy oraz na nas samych.

Prof. dr hab. n. med. Pawła Krawczyka, „Rak płuca – profilaktyka, nowoczesna diagnostyka i spersonalizowane leczenie”

Profesor dr hab. Paweł Krawczyk jest lekarzem medycyny i diagnostą laboratoryjnym. Jest kierownikiem Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizuje się w diagnostyce genetycznej i immunologicznej chorych na nowotwory w kwalifikacji do terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii. Zajmuje się głównie chorymi na raka płuca. Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji o łącznym współczynniku IF wynoszącym prawie 200 punktów oraz kilku rozdziałów w książkach i podręcznikach. Jest autorem i współautorem 250 streszczeń zjazdowych oraz szeregu wykładów z dziedziny onkologii, genetyki i immunologii wygłoszonych na krajowych i zagranicznych kongresach naukowych. Należy do kolegiów redakcyjnych kilkunastu czasopism. Brał udział w komitetach organizacyjnych i naukowych kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych. Jest członkiem między innymi Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie oraz Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest recenzentem projektów NCN i NCBiR oraz ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

„Rak płuca – profilaktyka, nowoczesna diagnostyka i spersonalizowane leczenie”

Zmniejszenie zapadalności i umieralności z powodu raka płuca należy do najważniejszych wzywań współczesnej medycyny. Co roku w Polsce z powodu tej choroby umiera ponad 22 000 osób (około 68 dziennie). Jedną z najskuteczniejszych metod walki z rakiem płuca jest profilaktyka pierwotna i wtórna. Zmniejszenie liczby osób palących papierosy oraz narażenia na szkodliwe czynniki środowiska jest drogą do niemal zupełnej eliminacji tej choroby z naszej populacji. W trakcie spalania tytoniu, które odbywa się w temperaturze 750 st. C dochodzi do powstania tysięcy substancji, wśród których prawie 100 ma udowodnione działanie rakotwórcze (np. benzo(A)piren, toluen, policykliczne węglowodory aromatyczne). Źródłem węglowodorów oraz tlenków siarki czy azotu są spaliny samochodowe oraz pyły zawieszone powstające w trakcie spalania paliw kopalnych. Profilaktyka wtórna polega na wykrywaniu choroby we wczesnych stadiach zaawansowania, kiedy możemy leczyć raka płuca radyklanie za pomocą zabiegu operacyjnego. Udowodniono, że profilaktyczne zastosowanie niskodawkowej tomografii komputerowej w grupie osób intensywnie palących papierosy zmniejsza ryzyko śmierci z powodu raka płuca o 30%. Niestety akcje profilaktyczne w przypadku raka płuca są mało skuteczne. Rozwój choroby jest często skryty i wykrywana jest ona w wyższych stadiach zaawansowania, kiedy konieczne jest szybkie wdrożenia leczenia systemowego. Tylko 15% chorych może liczyć na wyzdrowienie dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod chirurgicznych (minimalnie inwazyjna torakochirurgia). Dlatego wielkim wyzwaniem jest wdrożenie szybkiej i nowoczesnej diagnostyki a następnie spersonalizowanego leczenia raka płuca.

Prelegenci – warsztaty:

Wojciech Eichelberger, Psyche w zdrowiu i chorobie

Wojciech Eichelberger, psycholog, psychoterapeuta, coach, doradca biznesu, felietonista, pisarz. Jeden z najbardziej znanych polskich psychoterapeutów. Współtwórca Laboratorium Psychoedukacji i powstałego kilkanaście lat temu Instytut Psychoimmunologii- IPSI, którego misją jest humanizowanie biznesu. Jego warsztaty samorozwoju cieszą się wielką popularnością także w wersji on-line. tworzonej przez firmę Positive Life

Warsztat „Psyche w zdrowiu i chorobie”
Uczestnicy warsztatu doświadczają działania ośmiu podstawowych, zintegrowanych kompetencji wpływających na zachowanie wysokiego poziomu energii życiowej a co za tym idzie także wysokiego poziomu odporności immunologicznej, odporności na stres i na zachowanie zdrowia: 1. odreagowanie 2.oparcie w sobie 3.oddychanie 4.obecność 5. odpoczywanie 6. odmawianie/odpuszczanie 7. opiekowanie się sobą 8. odżywianie. Autorem programu i zarazem prowadzącym warsztat jest Wojciech Eichelberger, prezes i dyrektor merytoryczny Instytutu Psycho-immunologii – IPSI.

Dorota Gudaniec, „Jak konnabinoidy wspierają odporność?”

Dorota Gudaniec, praktyk terapii konopnej,  Mama Maxa, pierwszego w Polsce pacjenta leczonego legalnie preparatami na bazie konopi. Przy okazji walki o możliwość leczenia własnego syna, stała się aktywistką i twarzą walki o legalizację konopi do celów medycznych. Jest doświadczonym praktykiem w zakresie medycznego zastosowania kannabinoidów, a także inicjatorką i organizatorką licznych działań zmierzających do uregulowania statusu konopi w Polsce. Reprezentuje Koalicję Medycznej Marihuany, która – rękami posła Kukiz’15, Piotra Liroya Marca – złożyła w Sejmie projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  Od 2011r. prowadzi fundację „Krok Po Kroku” w Oławie, która zajmuje się terapią i wsparciem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

„Jak konnabinoidy wspierają odporność?”

Żyjemy w czasach, w których głównym wyzwaniem dla człowieka jest zachowanie zdrowia. Na straży naszej homeostazy zaś stoi układ ednokannabinoidowy mający największy wpływ na układ immunologiczny. Co ma cannabis jest w stanie zrobić dla układu odpornościowego? jaki ma związek roślina z układem endokannabinoidowym? Jak zachować zdrowie i dobrostan dbając o homeostazę? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań odpowie zrozumienie mechanizmów działania rośliny w ludzkim organizmie.

Karolina i Maciej Szaciłło, „Ajurweda w praktyce”

Karolina i Maciej Szaciłło. Ona, dziennikarka, nauczycielka technik oddechowych i medytacji. On kucharz wegetariański, autor książek kulinarno – lajfstylowych, pasjonuje się dietetyką, medycyną wschodu (szczególnie ajurwedą) i jogą. Razem prowadzą bloga o zdrowym sposobie na życie (www.medytujemy.pl), warsztaty/pokazy kulinarne, webinary i warsztaty wyjazdowe. Od lat łączą starożytną mądrość ajurwedy z założeniami współczesnej dietetyki i fitoterapii. Wspólnie prowadzili też cykl  na antenie „Dzień dobry TVN”. Piszą książki/poradniki w tym m.in. bestsellerowe „Karolina na detoksie”, „Jedz i pracuj nad własnym zdrowiem”. „Jedzenie, które leczy” i „Leki z roślinnej apteki”.

„Ajurweda w praktyce”

Czy słyszałeś o ajurwedzie, najstarszej nauce o zdrowiu? Nie… A jeśli tak, to wydaje Ci się skomplikowana, szczególnie na samym początku? W trakcie wykładu „Ajurwedy w praktyce” przybliżymy Ci ten pozornie złożony starożytny system. Opowiemy o sześciu podstawowych smakach i ich wpływie na nasze zdrowie zarówno psychiczne jak i fizyczne. Pokażemy jak owe smaki wykorzystać w trakcie gotowania i przyrządzania ajurwedyjskich wód ziołowych. Wspólnie zgłębimy tajemnicę prany – ulotnej energii życiowej. Skupimy się na czterech jej źródłach, szczególnie na oddechu. Odpowiemy na pytania: co znaczy świadomie oddychać? Od teorii płynnie przejdziemy do praktyki. Wspólnie zamkniemy oczy i przeniesiemy uwagę na oddech. Po krótkiej sesji pranajam, przejdziemy do „nicnierobienia”. Doświadczymy jaką moc w powrocie do równowagi (a tym samym zdrowia) kryje w sobie medytacja.

Marcin Petrus, „Równowaga Oddechu”

Marcin Petrus, trener technik oddychania, Breathworker, Certyfikowany instruktor Oxygen Advantage®️ oraz Metody Wima Hofa®️. Szkolony przez Patrick’a McKeown’a oraz Wima Hofa. Praktyk Pranayamy oraz Oddechu Transformacyjnego®️. Regularnie prowadzi warsztaty w Wilkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji oraz w Polsce. Pracuje ze sportowcami (CrossFit, UFC, wioślarstwo). Na stałe mieszka w Londynie.

„Równowaga Oddechu” 
To w jaki sposób oddychamy odzwierciedla nie tylko stan naszego ciała ale również nasz stan emocjonalny. Nasze myśli i odczucia mają bezpośredni wpływ na naszą fizjologię. Na tym warsztacie będziemy mogli doświadczyć jak w bardzo szybki sposób możemy zmienić to jak się czujemy.  Podczas sesji dowiemy się co możemy robić na codzień aby poprawić swoją odporność, wydolność i poziomy energii. Jak w posty sposób możemy wpłynąć na działanie naszego systemu nerwowego. Wykład będzie połączony z pół godzinną sesją oddechową podczas której będziemy mieli szansę nie tylko poprawić nasze schematy oddechowe ale również pracować z emocjami.

Eli Wierkowska, „Joga na odporność”

Eli Wierkowska, nauczycielka jogi i medytacji. Pracuje z uważnością poprzez pracę z ciałem, oddechem, koncentracją oraz szeroko rozumianym wellbeingiem w szkołach, teatrach, hotelach oraz w biznesie. Nauki pobierała u nauczycieli m.in. w Polsce, Indiach, Anglii, USA, Hiszpanii i Portugalii. Praktykowała takimi metodami jak: Vinyasa, Ashtanga Yoga, Iyengar, Yin Yoga, Acro, Rocket Yoga, Tantra i Kundalini Yoga.

Ma za sobą także kursy masażu opartego na meridianach, terapeutyczny masaż punktów spustowych oraz szereg treningów oddechowych. Łączy praktykę z holistycznymi założeniami Medycyny Chińskiej i Ajurwedy.

Założycielka Nomad Yoga Retreats, gdzie tworzy niezapomniane wyjazdy dla ciała, umysłu i duszy. Nomad Yoga koncentruje się na jogicznej społeczności, w pięknych zakątkach Polski i świata oraz na platformie online w której głównym założeniem jest podnoszenie na duchu, odkrywanie mocy i nawiązywanie najważniejszej więzi czyli kontaktu ze sobą.

Prelegenci – mini wykłady:

Dr n. med Beata Dethloff, „Dieta uniwersalna dla wszystkich, czy dieta spersonalizowana wg Genodiet i Genesis?”

Dr n. med Beata Dethloff, doktor nauk medycznych i specjalista w zakresie chorób wewnętrznych II stopnia. Absolwentka Międzynarodowej Szkoły Medycyny Przeciwstarzeniowej prowadzonej przez światowej sławy doktora Tierrego Hertoghe’a oraz Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti Aging pod kierownictwem dr Barbary Walkiewicz Cyrańskiej . Twórczyni marki nowoczesnych klinik medycyny estetycznej i anti aging Dr Beata Dethloff, które oferują holistyczną opiekę nad pacjentami.

Dr n. biol. Anna Basińska, Instytut Mikroekologii, „Zdrowie z jelit. Jak wesprzeć nasze bakterie jelitowe”

Dr n. biol. Anna Basińska – specjalista ds. Naukowych Instytutu Mikroekologii w Poznaniu. Uzyskała stopień doktora na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie głównymi jej zainteresowaniami naukowymi jest złożony wpływ mikrobioty jelitowej na zdrowie człowieka. Jest autorką publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz doświadczoną prelegentką. Obecnie związana jest  z Instytutem Mikroekologii w Poznaniu, który jako jednostka naukowa i badawcza realizuje wiele projektów naukowych i edukacyjnych oraz świadczy pacjentom usługi z zakresu nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej.

Lek. med. Dariusz Szymański, „Poprawiamy odporność naturalnie”, Instytut Medycyny Holistycznej, Vega Medica

Lek. med. Dariusz Szymański stosuje naturalne metody leczenia, aktualnie pracuje zawodowo w Instytucie Medycyny Holistycznej Vega Medica w Warszawie od 2000 r. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1987 r., pracował na oddziale internistycznym i oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej ówczesnego Szpitala Wolskiego w Warszawie do 1994 r. Od 1994 r. do 2000 r. pracował w prywatnym gabinecie terapii naturalnej Monadith i Bioterapia. W tym czasie ukończył liczne kursy z homotoksykologii, izopatii, terapii biorezonansowej i bioinformacyjnej, kinezjologii edukacyjnej, psychologii, reiki, dietetyki i teorii 5 elementów wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Instytut Medycyny Holistycznej Vega Medica powstał w celu połączenia w jednym miejscu wielu metod diagnostycznych i terapeutycznych. Integracja medycyny akademickiej z medycyną komplementarną i najnowszymi osiągnięciami biofizyki zapewnia pacjentom opiekę w pełni holistyczną dającą często niezwykłe pozytywne efekty. Instytut VEGA MEDICA tworzą polscy lekarze, którzy oprócz wiedzy i praktyki klinicznej są specjalistami w wielu dziedzinach medycyny komplementarnej, a w niektórych z nich mają najdłuższą w Polsce praktykę.

Badanie poziomu oligoelementów dostępne TU

Tlenoterapia biokatalityczna dostępne TU

Osłony na promieniowanie elektromagnetyczne, telefony komórkowe, WiFi TU

Główni Partnerzy Kongresu:

Novartis Poland

MSD Polska

Pozostali Partnerzy: 

DF Medica Polska 

Instytut Mikroekologii

Instytut Medycyny Holistycznej, Vega Medica

Patroni medialni: 

Zwrotnikraka.pl – portal onkologiczny dla Pacjentów 


Portal ekobiety.pl

Zwierciadło.pl

 

SENS

Portal Yogi.pl

Joga-joga.pl

Kliknijzdrowie.pl