Poznaj Prowadzące i Prowadzących warsztaty podczas 5. Kongresu Medycyny Integralnej

Sekcja: Równowaga wewnętrzna – narzędzia

Aktywizm i (wysoka) wrażliwość: Jak się angażować i się nie spalać? Warsztat z Katarzyną Kucewicz

W dobie rosnących wyzwań społecznych i środowiskowych aktywizm staje się dla wielu ludzi bardzo istotną aktywnością życiową. Jednak, intensywne zaangażowanie społeczne może prowadzić do przeciążenia emocjonalnego, frustrującej bezradności i różnych form wypalenia, na przykład wypalenia współczuciem. Niszczenie planety, degradacja środowiska i tym podobne tematy mogą generować silny stres, który trudno okiełznać, nie troszcząc się w zbalansowany sposób także o swój komfort psychiczny.

Ten warsztat jest skierowany do osób, które chcą aktywnie działać na rzecz zmian w świecie, jednocześnie dbając o własne dobre samopoczucie.

Dla KOGO? Warsztat jest idealny dla aktywistów/tek, wolontariuszy/szek, pracowników/nic organizacji pozarządowych, a także każdego, kto chce aktywnie działać na rzecz lepszego świata, będąc jednocześnie wysoko wrażliwą osobą.

Katarzyna Kucewicz – psycholożka, psychoterapeutka, autorka 5 książek, w tym bestsellerowego poradnika „Kobiety, które czują za bardzo”. Prowadzi konto na Instagramie @psycholog_na_insta.

Liczba dostępnych miejsc: 25

Qi Gong – praktyka na przywrócenie i wzmocnienie połączenia z życiem i witalnością z Tomkiem Eichelbergerem

W trakcie warsztatów będziemy praktykować świadomość w ruchu i w bezruchu. Qi Gong służy uregulowaniu życiowej energii, a ta podąża za świadomością. Świadomość przywraca nam poczucie połączenia. Qi Gong uczy nas jak odblokować i poukładać energię w ciele. Poczucie braku połączenia jest symptomem stagnacji energii/wypalenia. Wspólnie popracujemy nad przywróceniem witalności i zdrowia.

Dla KOGO? Na praktykę zapraszamy wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie (fizyczne, emocjonalne i umysłowe), wzmocnić życiową energię, żyć w bardziej zrelaksowany i świadomy sposób, rozwijać zaufanie do siebie, zaprzyjaźnić się ze sobą i swoim ciałem. Wspólna praktyka nie wymaga wcześniejszego przygotowania kondycyjnego. Zapraszamy zarówno osoby aktywne fizycznie, jak i poszukujące nowych sposobów na zdrowsze życie. Jak się PRZYGOTOWAĆ? Na zajęcia należy zabrać wygodny strój i buty oraz coś do picia.

Tomek Eichelberger – absolwent AWF w Warszawie, instruktor wielu sportów, żeglarz. Dzięki Qi Gongowi kultywuje to, co w życiu ważne… czyli życie. Swojego nauczyciela, Rona Timma, poznał 15 lat temu. Od wielu lat regularnie praktykuje Qi Gong, Ba Gua i Tai-Chi. Od dwóch lat współtworzy Path of Dao. Więcej: www.path-of-dao-qigong.ch/pl

Liczba dostępnych miejsc: 35

Trening samoregulacji. Warsztat z Iwoną Tarnowską z Instytutu IPSI

To, jak radzimy sobie w życiu, jest w znacznej mierze zależne od odporności naszego układu nerwowego. Chroniczne trwanie w stanie nadmiernego pobudzenia powoduje, że mamy ogromne trudności z koncentracją i przetwarzaniem bodźców. Łatwo się wtedy wyłączamy, możemy być impulsywni, a nawet agresywni. Nastawiamy się na wyszukiwanie zagrożeń, nawet kiedy ich nie ma. Dzięki naszej rezyliencji potrafimy się dostosować do nowej sytuacji. Odzyskujemy utraconą lub osłabioną energię zużywaną podczas reakcji na stres i uraz. Nie zawsze możemy mieć wpływ na to, co nam się przydarza, ale zawsze możemy mieć wpływ na to, jak zareagujemy.

Dla KOGO? Warsztat skierowany jest do osób, które chcą świadomie pracować z dyskomfortem w ciele wynikającym z nadmiernego stresu oraz nauczyć się praktyk, które pomagają przywrócić równowagę. Podczas spotkania poznamy też inny aspekt samoregulacji – zauważanie i utrwalanie przyjemnych wrażeń psychofizycznych.

Iwona Tarnowska – jest fizjoterapeutką od ponad 20 lat. Wieloletnie obserwacje doprowadziły ją do wniosku, że doświadczenie bolesnej relacji z samym sobą często utrudnia, a nawet uniemożliwia leczenie bólu na poziomie fizycznym. Nauczyła się, że manualna praca z ciałem potrafi uruchamiać historie, które tkwią głęboko w naszych tkankach. W związku z tym podjęła się kształcenia w psychoterapii przez ciało, którą uznała za naturalny ciąg dalszy swojego rozwoju zawodowego i osobistego. Więcej: www.ipsi.pl

Liczba dostępnych miejsc: 25

Myślimy inaczej czy możemy się porozumieć? Język empatii i Porozumienie bez Przemocy. Warsztat z Magdą Powalską-Bąk i Katarzyną Nagórko

Na warsztacie zajmiemy się następującymi tematami:
Słowa mury – słowa mosty. Jak słowa, które wypowiadamy wpływają na nasze relacje?
Empatia – czym jest, a czym nie? Dlaczego jest tak ważna w życiu społecznym?
Empatia wobec siebie. Dlaczego trzeba usłyszeć własne potrzeby, by osiągnąć porozumienie z innymi?

Dla KOGO? Na warsztat zapraszamy zwłaszcza pracowników_ce organizacji pozarządowych, aktywistów_ki, osoby zaangażowane w działania społeczne, zmagające się z wyzwaniami w komunikacji w dużych i małych zespołach, a także osoby doświadczające wypalenia aktywistycznego.

Magdalena Powalska-Bąk – od 2020 współprowadzi Poznańską Grupę Empatyczną, jest certyfikowaną mediatorką w nurcie Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga, ukończyła kursy dla profesjonalistów w zakresie pomocy terapeutycznej w nurcie Systemu Wewnętrznej Rodziny Richarda Schwartza. Jest psychoterapeutką Gestalt w procesie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Współpracuje z NGO, pomagając organizować pomoc humanitarną. Pasjonatka podróżowania i spotkań z ludźmi, uwielbia się wspinać. Mama trójki prawie dorosłych dzieci.

Katarzyna Nagórko – współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu oraz Siecią Przedsiębiorczych Kobiet jako certyfikowana mentorka. Od 2016 praktykuje Porozumienie bez Przemocy (and ) w życiu osobistym i zawodowym. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach (z ang. Nonviolent Communication – NVC). Przewodnicząca Komitetu Audytu oraz niezależna członkini Rady Nadzorczej Amica S.A. W latach 2017–2021 zasiadała w radzie nadzorczej i pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Audytu giełdowej spółki R22 S.A. Od ponad 5 lat związana z funduszem Younick Mint Venture Capital, z ramienia którego zarządza spółkami branży farmaceutycznej.

Liczba dostępnych miejsc: 35

Uważność – czyli Mindfulness. Wprowadzenia i praktyka. Warsztat z Tomaszem Zalasem z Instytutu IPSI

„Wprowadzenie do Mindfulness” pozwoli uczestnikom na zaznajomienie się z filozofią, istotą i praktykami mindfulness. Uczestnicy zrozumieją i doświadczą korzyści płynących z regularnego stosowania uważności w życiu zawodowym i osobistym (relaksacja, zarządzanie stresem i emocjami, poprawa koncentracji i umiejętność priorytetyzowania zadań, konstruktywne podejście do problemów). Warsztat składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Plan warsztatu:
Wprowadzenie do praktyki Mindfulness – domyślny stan umysłu, tryb działania a tryb bycia, cel praktyki i pozytywne skutki uboczne.
Ciało jako sprzymierzeniec w radzeniu sobie ze stresem (skanowanie ciała).
Pozycje medytacyjne.
Praca z oddechem jako „podporą uważności”.
Uważność w działaniu – potęga pełnego zaangażowania.

Dla KOGO? Warsztat skierowany jest do osób, które chcą zredukować codzienny stres, poprawić koncentrację i kreatywność oraz zmienić relacje z samym sobą i z innymi.

Tomasz Zalas – psycholog, trener, coach. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu SWPS, Collegium Civitas i Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zawodowo pomaga ludziom i organizacjom w rozwijaniu ich pełnego potencjału poprzez rozwój samoświadomości i wypracowywanie pozytywnych nawyków i umiejętności.

Specjalizuje się w prowadzeniu treningów Uważnej Obecności (Mindfulness), redukcji stresu metodą 8xO oraz umiejętności psychospołecznych (asertywność, komunikacja, praca zespołowa). Więcej: www.ipsi.pl

Liczba dostępnych miejsc: 25

Pierwsza pomoc emocjonalna, czyli jak tworzyć wspierające otoczenie dla młodych osób w kryzysie? Warsztat z Lucyną Kicińską z Adamed

Warsztat poświęcony będzie pierwszej pomocy emocjonalnej, czyli temu, co każdy z nas może zrobić dla osoby w kryzysie. Podczas spotkania uczestnicy poznają zasadę 4 x Z, a także będą mieli możliwość przećwiczenia jej praktycznego zastosowania w codziennej komunikacji, w sytuacji zauważenia kryzysu emocjonalnego u dziecka lub nastolatka, a także w sytuacji odmowy rozmowy, czyli oporu psychologicznego.

Na koniec spotkania przedstawione zostaną miejsca, w których warto szukać pomocy w przypadku rozpoznania objawów kryzysu u dziecka lub nastolatka. Warsztat dedykowany jest w pierwszej kolejności rodziców dzieci i nastolatków, którzy chcą przyjrzeć się i być może udoskonalić procesy porozumiewania się w rodzinie.

Dla KOGO? Warsztat skierowany jest do opiekunów/-ek, pedagogów/-żek, nauczycieli/-lek oraz wszystkich, którzy chcą poznać praktyczne narzędzia radzenia sobie w kryzysie psychicznym dziecka lub nastolatka/-tki.

Lucyna Kicińska – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność wychowanie resocjalizujące, posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła pierwszy poziom Studium Terapii Narracyjnej zorganizowany przez Centre for Narrative Practice – Manchester UK. Umiejętności trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji MARATON, gdzie ukończyła roczny kurs „Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy”.

Jest certyfikowaną suicydolożką PTS. Ukończyła liczne treningi, szkolenia i warsztaty tematyczne, m.in. Funkcjonowanie zespołów i grup, Trening zachowań społecznych, Warsztaty społecznego porozumiewania się, Po próbie samobójczej – działania szkoły, poradni w sytuacji kryzysu suicydalnego w szkole, Fierce Conversations® OdWażne rozmowy.

Od 19 lat jest związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Członkini Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Jest przewodniczącą zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie, a także ekspertką Biura ds. Zapobiegania Samobójstwom w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami.

Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, wzmacniania potencjału dzieci i nastolatków, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, zapobiegania autoagresji i samobójstwom. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także kursów e-learning adresowanych do rodziców i profesjonalistów dotyczących problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.

Wstęp wolny dla pierwszych: 25 osób

Sekcja: Natura i połączenia

Wpływ mikrobioty jelitowej na zdrowie człowieka. Warsztat z Karolem Kościelski (ProBio Koło)

O czym usłyszymy podczas spotkania:
Mikrobiom, czym jest i jakie spełnia funkcje?
Jakie jest znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka?
Dlaczego odporność “zależy do brzucha”?
Probiotyk, synbiotyk, psychobiotyk co to właściwie oznacza i czy w dzisiejszych czasach warto je przyjmować na co dzień?
Jakie są procedury bezpieczeństwa dobrego probiotyku?

Dla KOGO? Warsztat dla osób zainteresowanych tematyką znaczenia bakterii jelitowych i szukających sprawdzonych i bezpiecznych sposobów wsparcia zdrowia w tym obszarze.

Karol Kościelski – specjalista ds probiotechnologii i wyrobów naturalnych ProBIO Koło. Więcej www.ekosynbiotyk.pl

Liczba dostępnych miejsc: 35

„Żyj w zgodzie z naturą” w nas i wokół nas. Warsztat z Karoliną i Maćkiem Szaciłło z Medytujemy

Ajurweda, najstarsza nauka o zdrowiu, podpowiada, jak korzystać z darów natury, by pomagały nam żyć w równowadze, zdrowiu i szczęściu. Jak układać jadłospis z naturalnych składników? Z jakich smaków korzystać, aby utrzymać wewnętrzną równowagę? Jakie przyprawy i zioła wybierać, żeby wspierać swoją indywidualną konstytucję (w ajurwedzie nazywaną naturą)? O tym wszystkim opowiemy na naszych warsztatach. Na koniec przeprowadzimy krótką praktykę oddechowo-medytacyjną.

Dla KOGO? Warsztat przeznaczony jest dla każdego, kto chce holistycznie dbać o zdrowie.

Karolina i Maciej Szaciłło – specjaliści zdrowego trybu życia oraz eksperci ds. zdrowego i ekologicznego żywienia. Karolina prowadzi bloga MEDYtuJEMY oraz własną manufakturę ajurwedyjskich olejów ziołowych Prakriti. Maciej organizuje liczne kursy, szkolenia i warsztaty zdrowego gotowania. Wspólnie prowadzą warsztaty i szkolenia poświęcone medytacji, ćwiczeniom oddechowym i zdrowemu odżywianiu. Są autorami poradników dietetycznych poświęconych zdrowiu i oczyszczaniu organizmu – m.in. „Detoksy. Jak oczyścić swój organizm”, „Depresja. Jedzenie, które leczy”, „Żyć dobrze z alergią”, „Jedz i pracuj nad własnym zdrowiem”. Więcej: www.medytujemy.pl

Liczba dostępnych miejsc: 35

Zielone recepty. W jaki sposób przyroda pomaga nam zdrowieć? Warsztat z dr Katarzyną Simonienko

Zielone recepty (ang. GRx, green prescription, nature prescription, green social prescribing) to zalecenia wydane przez specjalistę ochrony zdrowia dotyczące podejmowania aktywności pogłębiającej relację z naturą celem poprawy stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Zielona recepta może określać czas przebywania na świeżym powietrzu lub być bardziej szczegółowa, np. wskazywać, czego zdaniem lekarza/terapeuty potrzebuje pacjent oraz w jaki sposób lub gdzie może to realizować.

Podczas warsztatu dowiecie się:
Jakie mechanizmy środowisk naturalnych (las, plaża, łąka) działają profilaktycznie i rehabilitacyjnie w walce z chorobami cywilizacyjnymi?
Dlaczego środowisko zurbanizowane nie jest w stanie zapewnić nam otoczenia optymalnego dla zdrowia?
W czym pomaga przebywanie w lesie?
Jak zaprojektować interwencje oparte na relacjach z naturą?
Jakie rozwiązania systemowe dotyczące zielonych recept wdrożono w różnych krajach?
Jak przepisywać pacjentom_kom i klientom_kom kontakt z naturą w różnych warunkach i placówkach (poradnia, oddział dzienny, gabinet lekarski lub terapeutyczny, dom opieki, gabinet pedagoga/psychologa szkolnego, szpital, sanatorium itd.)?
Czy można wspierać relacje z naturą u osób w przebywających w izolacji/w szpitalu/unieruchomionych?

Dla KOGO? Warsztat skierowany jest do osób wykonujących zawody pomocowe, szczególnie w sektorze opieki zdrowotnej.

Dr n. med. Katarzyna Simonienko – lekarka, psychiatra, certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych i ekoterapeutka, przewodniczka Białowieskiego Parku Narodowego. Przez wiele lat pracowała klinicznie, dydaktycznie oraz naukowo w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy i w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz na kierunku Ziołolecznictwo w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Od kilku lat jest zaangażowana w poradnictwo ambulatoryjne, specjalizuje się w prowadzeniu pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu oraz nadmiernie obciążonych stresem. Założycielka i dyrektorka Centrum Terapii Leśnej, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych. Prowadzi kąpiele leśne w Puszczy Białowieskiej oraz zajęcia i wykłady poświęcone relacjom zdrowia i środowiska przyrodniczego. Autorka publikacji naukowych oraz książek „Lasoterapia”, „Nerwy w las”, monografii naukowej „Terapia lasem w badaniach i praktyce”, felietonistka „Newsweek Psychologia”. Więcej: www.forest-therapy.pl.

Liczba dostępnych miejsc: 35

Wprowadzenie do ekoterapii / An introductory ecotherapy experience. Warsztat z Matthew Hensonem (warsztat w języku angielskim)

W nawiązaniu do porannego wykładu „Znalezienie uzdrawiającej ścieżki z Ziemią” w ramach warsztatu zajmiemy się empirycznym wprowadzeniem do ekoterapii. Za pomocą ucieleśnionej, fenomenologicznej metody nawiążemy kontakt z samymi sobą, z sobą nawzajem i ze światem innym-niż-ludzki („naturalnym”).

Following from the morning’s lecture, „Finding a healing path with the Earth”, this workshop will offer an experiential introduction to ecotherapy. Using an embodied, phenomenological method, we will connect with ourselves, each other and the other-than-human („natural”) world.

Dla KOGO? Warsztaty kierujemy do osób zainteresowanych metodami pracy w kontakcie z naturą i zrównoważonym rozwojem opartym na najnowszych badaniach naukowych. Razem poszukamy odpowiedzi na pytania o doświadczanie tego, że jesteśmy częścią przyrody, i co to znaczy dla nas jako jednostek i społeczeństwa.

Matthew Henson – psychoterapeuta egzystencjalny, ekopsycholog, trener psychoterapii i facylitator. Pracuje w Kinsale w Irlandii. Uczy ekopsychologii i ekoterapii na podyplomowych studiach w SWPS w Polsce. Więcej: www.matthewhenson.ie

Liczba dostępnych miejsc: 10

Ponowne połączenie z naturą – największe wyzwanie współczesności. Warsztat z dr Ryszardem Kulikiem

Oddzielamy się od natury na wiele różnych sposobów. To z kolei ma poważne konsekwencje zarówno dla nas, jak i całej planety. Podczas spotkania poznamy głębokie przyczyny tego rozdzielenia oraz sposoby na ponowne połączenie ze sobą, z innymi i z przyrodą.

Dla KOGO? Warsztat jest stworzony z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych perspektywą łączącą psychologię i ekologię. Dlaczego te dwie dziedziny tak bardzo się potrzebują? I czy można żyć „w pełni” bez przyrody? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w trakcie spotkania.

Ryszard Kulik – doktor psychologii, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od ponad 26 lat jest zaangażowany w prowadzenie grup w ramach edukacji psychologicznej i ekologicznej. Specjalizuje się w prowadzeniu treningów interpersonalnych na procesie, w ramach których wypracował unikatową formułę pracy z grupą. Pracuje w obszarze ekopsychologii i głębokiej ekologii. Czerpie inspirację z przyrody i prowadzenia zajęć w lesie. Współpracuje m.in. z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot i Klubem Gaja.

Liczba dostępnych miejsc: 25

Rolnictwo regeneratywne. Jak prowadzić gospodarstwo w zgodzie z naturą i zarabiać na tym godne pieniądze? Warsztat z Zuzanną Szmidel z Regeneratywnie.pl

Na warsztatach dowiecie się m.in.:
Czym jest rolnictwo regeneratywne? Czym różni się od ekologii?
Czy musimy być weganami, żeby ratować planetę?
Żywność regeneratywna, a nasze zdrowie.
Jak sprawdzić, czy naprawdę chcę być rolnikiem_czką?
Ile ziemi muszę kupić, żeby się z tego utrzymać?
– Jak prowadzić gospodarstwo, żeby zarobić? Jak i komu sprzedawać?

Dla KOGO? Warsztat są skierowane do osób zainteresowanych ekologicznymi formami gospodarstwa i rolnictwem regeneratywnym.

Zuzanna Szmidel – z zawodu lekarka weterynarii. Od 3 lat prowadzi gospodarstwo. Przypadkiem stała się właścicielką stada 70 owiec, posiada stado kur rasy Australorp, a na 6 hektarach powoli przekształcanych przez owce tworzy pasy permakulturowe, by mieć stały dostęp do różnych owoców, roślin leczniczych i ziół. Rolnictwo regeneratywne pochłonęło ją na całego – założyła wydawnictwo, by promować ten mało znany w Polsce temat. Prowadzi też media społecznościowe, by pokazać na własnym przykładzie, że to naprawdę działa. Jest autorką książek „YOU CAN FARM – Jak założyć i prowadzić dochodowe gospodarstwo?” oraz „Dochodowe gospodarstwo – produkcja, profity, przyjemność”. Laureatka Plebiscytu Ekologicznego ORGANIC LIFE TOP 50 w kategori Blog. Mama dwójki dzieci. Więcej: www.regeneratywnie.pl/gospodarstwo.

Liczba dostępnych miejsc: 35

Dieta planetarna. Na czym polega odżywianie przyjazne planecie? Warsztat z lek. med. Alicją Baską

W trakcie warsztatu:
Dowiesz się, jaki jest związek między produkcją żywności, zmianami klimatycznymi i zdrowiem człowieka.
Poznasz model tak zwanej „diety planetarnej” i dowiesz się, jakie niesie ze sobą korzyści – zarówno dla naszej planety, jak i zdrowia.
Porównasz dietę planetarną do obecnych nawyków żywieniowych oraz innych popularnych modeli odżywiania.
Otrzymasz wskazówki dotyczące najważniejszych zmian żywieniowych, które możesz samodzielnie wdrożyć na co dzień.

Dla KOGO? Warsztat jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć związek między systemem żywnościowym, a zmianami klimatu, zainteresowanych zdrowym stylem życia, który uwzględnia także dbałość o naszą planetę. Zapraszamy osoby, które chcą poprawić nawyki żywieniowe – swoje i swoich najbliższych, zarówno osoby zdrowe, jak i chorujące na choroby dietozależne, np. otyłość, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia lipidowe.

Lek. med. Alicja Baska – ukończyła kierunek lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest certyfikowaną lekarką medycyny stylu życia (International Board of Lifestyle Medicine) oraz rezydentką zdrowia publicznego. Na co dzień pracuje w zakładzie Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jest współzałożycielką oraz dyrektor organizacyjną Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia oraz wiceprezeską European Lifestyle Medicine Council.

Liczba dostępnych miejsc: 25

Naturalne budownictwo. Jak budować i mieszkać nowocześnie, energooszczędnie i zdrowo? Warsztat z Eliaszem Matułą

Podczas warsztatu dowiecie się:
Jaki jest wpływ przestrzeni na zdrowie, czyli o „zdrowej architekturze”.
Jakie są prawne i techniczne aspekty naturalnej budowy.
Studium przypadku na podstawie budowy Centrum Terapii Naturalnych w Ustanowie koło Warszawy.

Dla KOGO? Warsztat jest skierowany do osób, które planują budowę domu z naturalnych materiałów, są zainteresowane zarówno praktycznymi aspektami takiej budowy, jak i wątkami techniczno-prawnymi i bezpieczeństwem. Zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się budownictwem, studentów i architektów poszukujących inspiracji oraz innych zainteresowanych nurtem habitatu i budownictwa socjalnego.

Eliasz Matuła – architekt, przez wiele lat związany z wrocławską marką Maćków Pracownia Projektowa. Jest pasjonatem naturalnego budownictwa i terapeutą techniki Bowena w stopniu mistrzowskim. Członek Zarządu Stowarzyszenia Bowtech Polska. Łącząc dwie pasje – terapie naturalne i zdrowe budownictwo – stworzył koncepcję „Architektury dla zdrowia”. Latem 2023 otworzył Centrum Terapii Naturalnych, obiekt wzniesiony wyłącznie z naturalnych materiałów, min. z własnoręcznie ubijanego betonu konopnego, miedzi i drewna.

Liczba dostępnych miejsc: 35

Sekcja: Pełnia życia, pełnia zdrowia

Skuteczna regeneracja psychiczna i fizyczna. Warsztat z Nicka Littlehalesa (spotkanie w języku angielskim)

Podczas warsztatu uczestnicy poznają praktyczne narzędzie, które pozwoli im zoptymalizować wewnętrzną regenerację organizmu i sen. Dla KOGO? Warsztat kierujemy do osób zainteresowanych poprawą jakości swojego snu, a także wszystkim zmagajacymi się z zaburzeniami snu i bezsennością.

Nick Littlehales – ekspert regeneracji i trener snu, współpracował z Cristiano Ronaldo i klubami takimi jak Real Madryt, Chelsea czy Manchester United. Obecnie konsultuje i wspiera program regeneracyjny Legii Warszawa. Autor bestsellera “Śpij dobrze. Mit 8 godzin snu, potęga drzemki i nowy plan regeneracji ducha i ciała”.

Liczba dostępnych miejsc: 30

Tradycyjne i nowoczesne nurty skutecznej aromaterapii. Jak korzystać z mocy natury w zabiegach i kompleksowych terapiach? Warsztat z Piotrem Łysoniewskim

Podczas warsztatu poruszymy takie tematy jak:
Aromaterapia jako wsparcie dla ciała i duszy według medycyny chińskiej.
Działanie antywirusowe, antybakteryjne i przeciwgrzybicze wybranych związków pochodzenia roślinnego w olejkach eterycznych.
Bezpieczna i skuteczna aromaterapia we wsparciu zdrowia.

Dla KOGO? Warsztat skierowany jest do osób, które szukają rzetelnej wiedzy na temat skutecznego i bezpiecznego stosowania aromaterapii w codziennym życiu (do podnoszenia poziomu energii, poprawy jakości snu, łagodzenia napięć, uczucia stresu itp.). Będzie to wyjątkowa okazja, by poznać, jakie są zalecenia aromaterapii zachodniej i aromaterapii wg medycyny chińskiej.

Piotr Łysoniewski – magister inżynier, naturoterapeuta, psychodietetyk, terapeuta i dietetyk medycyny chińskiej, pomysłodawca koncepcji „Taijitu – terapie holistyczne”. Ma szeroką wiedzę i doświadczenie w temacie żywienia i gotowania. W pracy posługuje się technikami zaczerpniętymi z tradycyjnej i klasycznej chińskiej medycyny. Łączy je dodatkowo z kuchnią Pięciu Przemian, żeby jedzenie było nie tylko smaczne, ale miało też właściwości lecznicze dla ciała i duszy. W swoim podejściu do jedzenia skupia się na tym, jak dbałość o jedzenie może przyczyniać się do utrzymania dobrego zdrowia na różnych poziomach. Poza dietetyką w pracy z pacjentem wykorzystuje akupunkturę, zioła, aromaterapię, probiotykoterapię, terapię wisceralną, pracę z nerwem błędnym, emocjami i traumą. Interesuje się taoistyczną praktyką Qi Gong w linii Evy Wong. Więcej: www.taijitu.pl.

Liczba dostępnych miejsc: 35

Relacja z ciałem, relacja ze sobą, relacja z innymi. Warsztat z Marzeną Barszcz i Zespołem Stowarzyszenia Współczesnej Analizy Bioenergetycznej (Agnieszka Gierejko, Sylwia Kośka, Patrycja Winnicka)

Kontakt z ciałem jest nieskończonym źródłem informacji o tym, jak się czujemy, czego potrzebujemy, jaki jest nasz poziom energii. Świadomie czy nie, stale odbieramy sygnały z ciała nadając im znaczenia, ignorując je, czy też “przestraszając się” ich. W momencie, kiedy decydujemy się usłyszeć i słuchać nasze ciało, podążać za jego podpowiedziami otwieramy się na bogactwo jakie niesie każda relacja oparta na wzajemności. Te warsztaty będą przestrzenią na to, by doświadczyć jaki mamy kontakt z ciałem, jak przekłada się on na wzorce samo opieki i jak wpływa na wymiany z innymi ludźmi.

W procesie skorzystamy z podstawowych technik Analizy Bioenergetycznej. Pogłębimy kontakt ze sobą przez uziemienie, poszerzymy dostęp do żywotności i poszukamy sposobów dla wyrażenia tego, co zatrzymane. Wszystko po to, by móc pełniej odczuć siebie i rozpoznać, co w każdym z nas potrzebuje wsparcia, a co rozluźnienia.

DLA KOGO? Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby rozgościć się w swoim ciele, wsłuchać się w jego głos i poszukać swoich dróg ekspresji poprzez oddech, ruch, dźwięk. JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? Praktykujemy na bosaka, potrzebny jest też luźny strój.

Marzena Barszcz – psychoterapeutka, trenerka międzynarodowa i superwizorka w Analizie Bioenergetycznej. Autorka książki i audiobooka „Psychoterapia przez ciało”. Założycielka Instytutu Analizy Bioenergetycznej w Warszawie. Asysta prowadzenia – Agnieszka Gierejko, Sylwia Kośka, Patrycja Winnicka. Reprezentujemy Stowarzyszenie Współczesnej Analizy Bioenergetycznej. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju bioenergetyki jako nurtu psychoterapeutycznego, w którym poza analizą werbalną, również ciało włączane jest w proces leczenia człowieka. Więcej: www.swap.org.pl

Liczba dostępnych miejsc: 35

Dobry sen i prawidłowy oddech strażnikami życia w pełni. Dlaczego to takie ważne? Warsztat z lek. med. Elżbietą Dudzińską

W trakcie warsztatu:
Dowiesz się, w jakim stopniu sen, oddech i stres wpływają na siebie nawzajem i na zdrowie.
Sprawdzisz i ocenisz własny wzorzec oddychania.
Poznasz ćwiczenia oddechowe pomagające przywrócić prawidłowy wzorzec oddychania w ciągu dnia i w nocy.
Dowiesz się, jak zadbać o zdrowy, regenerujący sen i jak minimalizować czynniki, które na niego negatywnie wpływają.
Poznasz ćwiczenie oddechowe pomagające zrelaksować się i zasnąć.

Dla KOGO? Warsztat jest przeznaczony dla osób, które chcą lepiej oddychać i poprawić jakość swojego snu. Zapraszamy osoby zdrowe, osoby w trakcie leczenia, osoby szukające wsparcia w chorobie przewlekłej oraz wszystkich dbających o swój dobrostan, równowagę psychiczną, uspokojenie umysłu i emocji.

Lek. med. Elżbieta Dudzińska – ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu, Wydział lekarski. W 2017 ukończyła podyplomowe studia dla lekarzy z Medycyny Integralnej na Uniwersytecie Arizona w USA. Ukończyła kursy technik oddechowych m.in. metodą Buteyko, technik oddechowych Wima Hofa oraz technik redukcji stresu MBSR. Pracuje w Instytucie Reumatologii w Warszawie, udziela porad lekarskich, prowadzi warsztaty i wykłady dotyczące oddychania, profilaktyki i edukacji prozdrowotnej. Zajmuje się terapiami oddechowymi i pomocą w przywracaniu prawidłowego sposobu oddychania. Więcej: www.treneroddechu.com.

Liczba dostępnych miejsc: 25

Animal Flow – trening ruchowy dla ciała i umysłu. Warsztat z Mirosławem Baściukiem

W czasie warsztatu Animal Flow wejdziemy w ścisły kontakt z naszym ciałem i umysłem. Sprowadzeni do ruchu na 4 kończynach aktywujemy pierwotne wzorce ruchowe, które wykorzystywaliśmy jako dzieci i które stanowiły elementy naszego rozwoju jako człowieka. Będziemy pracować zarówno z mobilnością, jak i siłą funkcjonalną. Skoordynujemy lepiej nasze ciało i uruchomimy mięśnie o których do tej pory nie mieliśmy pojęcia. Mózg zmuszony do zmiany perspektywy i zmiany sposobu ruchu z dwunożnego na czworonożny będzie pracował na najwyższych obrotach.

Animal Flow to system ruchu, w którym wykorzystujemy pierwotne wzorce ruchowe. Stanowi on mieszankę jogi, gimnastyki, breakdance i ruchu funkcjonalnego. W ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie na całym świecie, ze względu na swoją uniwersalność – ruch możemy dopasować zarówno dla dzieci, osób starszych, jak i najwyższej klasy sportowców. Jest to ruch wielokierunkowy i wielopłaszczyznowy. Dzięki tym zaletom możemy go ćwiczyć zarówno jako uzupełnienie naszej głównej dziedziny sportu lub jako samodzielne jednostki treningowe. Celem ruchu jest stworzenie ciała odpornego na przeciążenia i kontuzje, zwiększenie koordynacji i orientacji w przestrzeni.

DLA KOG? Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałby poprawić siłę, elastyczność i koordynację swojego ciała. JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? Praktykujemy na 4 kończynach, potrzebny będzie wygodny strój.

Mirosław Baściuk – Master instruktor Animal Flow, mistrz stylu Hung Gar Kung Fu. Od ponad 20 lat związany ze sztukami walki. W 2016 roku rozpoczął naukę Animal Flow, a w 2018 roku został jednym z 20 na świecie „masterów” odpowiedzialnych za szkolenie kadry instruktorskiej. Odpowiedzialny za rozwój Animal Flow w Polsce, Czechach, Słowacji i Litwie. Jest założycielem Akademii Kung Fu Tygrys i Żuraw w Warszawie, w której nauczane są Kung Fu, Animal Flow i kettlebells.

Liczba dostępnych miejsc: 35

Sekcja: Onkologia – wsparcie

(cena specjalna warsztatów 50 zł)

Emocje w chorobie onkologicznej – jak sobie z nimi radzić? Warsztat z Adrianną Sobol

Zagadnienia, które będę poruszane podczas warsztatu:
Reakcje i emocje wokół diagnozy. Jak sobie z nimi radzić?
Jak wspierać emocjonalnie osobę w trakcie leczenia?
Jak dawać wsparcie, dbając także o swoje potrzeby i granice?
Gdzie i jak szukać wsparcia?
Czas na pytania Uczestników_czek.

Dla KOGO? Warsztat jest skierowany do osób w trakcie leczenia onkologicznego oraz ich bliskich.

Adrianna Sobol – psychoonkolożka i wykładowczyni w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Szpitalu Onkologicznym LuxMed Onkologia w Warszawie. Jest współautorką książki „Oswoić raka. Inspirujące historie i przewodnik po emocjach” (Znak, 2020), a także autorką licznych publikacji z dziedziny psychoonkologii i psychologii zdrowia. Występuje jako ekspertka w programach telewizyjnych, współtworzy akcje i kampanie społeczne, prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. Stworzyła dwie platformy informacyjno-szkoleniowe online: zdrowiezaczynasiewglowie.pl oraz wtrosceochoregopracownika.pl.

Liczba dostępnych miejsc: 25

Jak przynieść ulgę ciału po operacji? Uwolnij blizny i zrosty za pomocą powięziowej terapii blizn i… własnego oddechu. Warsztat z Anną Święcką-Głowacką

Podczas warsztatu dowiesz się:
Dlaczego należy pracować manualnie z bliznami i zrostami?
Jakie korzyści daje powięziowa terapia blizn?
Jak wykorzystać własny oddech w pracy ze zrostami?

Podczas sesji nauczysz się:
Jak oddychać, żeby uniknąć dalszego sklejania się blizn i zrostów, wprowadzić je w ruch oraz uwolnić klatkę i brzuch od napięcia?
Jak zdrowo siedzieć i stać, żeby wspomóc leczenie zrostów i blizn?

Dostaniesz:
Przepis na okłady na zrosty. Dla KOGO? Warsztat wraz z sesją oddechową skierowany jest do osób, które przebyły operację chirurgiczną lub radioterapię i zmagają się z bólem, sztywnością i napięciem biorącymi się z blizn i zrostów. Jak się PRZYGOTOWAĆ? Ubierz się swobodnie. Zabierz ze sobą ciepłe skarpety, pasek do ćwiczeń lub do spodni.

Anna Święcka-Głowacka „Tam, gdzie była rana, jawi się blizna. Na zawsze będzie widoczna. Przyjmij ją z uwagą i szacunkiem, bo to historia twojego zwycięstwa”, Joanna Bator, „Purezento”. Dyplomowana terapeutka holistycznej pracy z ciałem Rolfing®-Integracja Strukturalna, powięziowych terapii pracy z bliznami (ScarWork®, Onco Scar Therapist®) oraz pracy z traumą Somatic Experiencing®. Facylitatorka interwencji kryzysowych EmotionAid. Pracuje z bliznami po operacjach chirurgicznych klasycznych i laparoskopowych, po radioterapii, wypadkach, operacjach onkologicznych, po przeszczepach i poparzeniach u dorosłych i u dzieci. Twórczyni autorskiej metody automasażu blizn dla kobiet po operacji brzucha. Specjalizuje się w pracy z bliznami ciała i duszy za pomocą dotyku i słów. Więcej: www.rolfing-warszwa.pl.

Liczba dostępnych miejsc: 35

Sesja czułego i walecznego samowspółczucia dla osób w kryzysie zdrowia, osób opiekujących się i ich bliskich. Warsztat z Elą Compton

Jak być dla siebie wspierającą przyjacielem_ółką? Zwłaszcza, kiedy tego potrzebujesz najbardziej, czyli w kryzysie zdrowia?
Jak wspierać innych, nie wyczerpując się emocjonalnie?
Jak stawiać granice i zawalczyć o siebie bez “krindżu”?

Praktyki samowspółczucia uczą, żeby reagować ze współczuciem na życiowe wyzwania lub ból. Budują odporność emocjonalną i wewnętrzną siłę, pozwalając nam wspierać siebie i innych w kryzysie, przyznawać się do błędów, motywować się w życzliwy i wspierający sposób, wybaczać sobie, być bardziej otwartym w relacjach z innymi, stawiać granice z miłością i pełniej wyrażać siebie.

Każdy może nauczyć się samowspółczucia, również ci, którzy nie zaznali wiele ciepła w dzieciństwie i czują dyskomfort w byciu dla siebie życzliwym. To odważne podejście, które chroni przed zranieniem, także przed ranami, które niezamierzenie zadajemy sobie sami ostrą samokrytykę, izolacją lub skupieniem na sobie.

Dla KOGO? Warsztat jest przeznaczony dla osób w trakcie leczenia onkologicznego oraz ich bliskich.

Ela Compton – dyplomowana nauczycielka Mindful Self-Compassion (Uważnego Samowspółczucia) i absolwentka Advanced Trauma-Sensitive Mindfulness. Pracowała z rodzicami i opiekunami dzieci z niepełnosprawnościami, wspierając ich praktykami self-compassion i chroniąc przed wypaleniem. Stworzyła również aplikację mobilną ParentsPause dostępną na AppStore i GooglePlay. Prowadzi kursy i warsztaty poświęcone samowspółczuciu. Więcej: www.regeneracjaserca.pl

Liczba dostępnych miejsc: 35

Dieta w trakcie leczenia onkologicznego. Warsztat z dr Emilią Kałędkiewicz

Czy należy zmienić dotychczasowy sposób żywienia po rozpoczęciu terapii?
Jak sobie pomóc, gdy pojawią się skutki uboczne leczenia, takie jak nudności, biegunki, kserostomia?Czy są produkty absolutnie zakazane podczas chemioterapii, radioterapii i hormonoterapii?
Czy suplementacja podczas terapii onkologicznej jest wskazana i jak się do niej mądrze zabrać?
Dlaczego w trakcie leczenia możemy dostać zielone światło na mniej odżywcze produkty niż te rekomendowane w profilaktyce onkologicznej?

W trakcie warsztatów porozmawiamy o tych i wielu innych kwestiach. Osoby zainteresowane zachęcamy do przemyślenia i przygotowania własnych własnych pytań.

Dla KOGO? Warsztat przeznaczony dla osób w trakcie leczenia onkologicznego oraz ich bliskich, osób pracujących placówkach w ochrony zdrowia.

dr Emilia Kałędkiewicz – doktorka nauk o zdrowiu i dietetyczka kliniczna z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami onkologicznymi. Założyła poradnię Profilaktycznej Dietetyki Onkologicznej NutriV. W ramach doktoratu na Warszawskim Uniwersytetem Medycznym przeprowadziła badania na temat wpływu sposobu żywienia na powstawanie i rozwój nowotworów piersi u kobiet. Publikowała w wielu polskich i międzynarodowych wydawnictwach medycznych. Jej zawodowym celem i główną motywacją jest zmiana społecznych nawyków żywieniowych tak, by jak najmniej osób doświadczyło chorób nowotworowych. Stara się przygotowywać jak najzdrowsze i najsmaczniejsze roślinne plany żywieniowe dostosowane do potrzeb indywidualnych pacjentów. Prywatnie fanka windsurfingu oraz biegania. I oczywiście gotowania – zarówno w domu, jak i na instagramowym profilu @dr_Kaledkiewicz.

Liczba dostępnych miejsc: 25

Sekcja: Warsztaty dla dzieci

(cena specjalna warsztatów 50 zł)

(7-10 lat) Dzikie Opowieści – zakochaj się w naturze. Warsztat pedagożki leśnej Anety Chmielińskiej

Czy wiesz, że gołębie rozpoznają się po tym, w jaki sposób błyszczą im szyje, a żuki gnojarze wiedzą, w którą stronę iść, bo patrzą w gwiazdy? Odkryj tajemnice natury z pedagożką leśną Anetą Chmielińską. Na warsztacie wytężymy słuch, by nawet w tej najbliższej naturze usłyszeć niezwykłe opowieści. A z warsztatu wyjdziemy z własnoręcznie uszytymi pluszowymi uszami zwierząt – by jeszcze uważniej wsłuchiwać się w naturę!

Dla KOGO? Warsztat skierowany jest dla dzieci w wieku 7–10 lat. Na zajęcia serdecznie zapraszamy dzieci z opiekunami/-kami. W przypadku młodszych dzieci potrzebna będzie pomoc w wykonaniu pracy plastycznej. Opiekun, który zdecyduje się pozostawić dziecko na czas warsztatu, będzie zobowiązany do podpisania odpowiedniego upoważnienia, zobowiązującego m.in. do powrotu i odebrania dziecka, gdy wystąpi taka konieczność. W ramach zakupionego 1 biletu dla dziecka na warsztat może wejść także 1 opiekun/-ka.

Aneta Chmielińska – zakochana w naturze pedagożka leśna, która co tydzień w rodzinnym podcaście „Dzikoprzygody” odsłania przed małymi i dużymi świat przyrody i astronomii. Jest autorką książek „Górskie Opowieści. Wędrówka tropem tajemnic natury” i „Dzikie Opowieści. Szlakiem gawęd o przyrodzie”. Analogowa astronautka, entuzjastka wędrówek długodystansowych i pasjonatka neurobiologii.

Liczba dostępnych miejsc: 20

(5-10 lat) Joga Dzikich Zwierząt. Warsztat Karoliny Sienkiewicz i Agnieszki Lewalskiej-Graczyk

Dzikie zwierzęta dostarczają przykładów na doskonałe połączenie z naturą. Czerpać z tego połączenia to, co najlepsze – zdrowie, energię, witalność i radość. Podczas warsztatów Jogi Dzikich Zwierząt poznamy tajniki ich fascynującego świata. Poćwiczymy gibkość, zwinność i szybkość, nauczymy się, jak wyostrzyć zmysły i z uważnością odbierać bodźce. A wszystko po to, by sięgnąć do korzeni i przypomnieć sobie, że wszyscy jesteśmy częścią tego wspaniałego, dzikiego świata.

Dla KOGO? Warsztat jest skierowany do dzieci w wieku 5–10 lat, które lubią zabawę z elementami wyobraźni. Jeśli jest taka potrzeba, dziecku może towarzyszyć opiekun/-ka.W ramach zakupionego 1 biletu dla dziecka na warsztat może wejść 1 opiekun/-ka. Opiekun/-ka, który zdecyduje się pozostawić dziecko na czas warsztatu będzie zobowiązany do podpisania odpowiedniego upoważnienia, zobowiązującego m.in. do powrotu i odebrania dziecka, gdy wystąpi taka konieczność.

Karolina Sienkiewicz – z wykształcenia jest ratowniczką medyczną i oligofrenopedagożką, z pasji muzykoterapeutką i nauczycielką jogi dla dzieci. Ukończyła warsztaty muzykoterapii i nauczania jogi dla dzieci u cenionych polskich nauczycieli. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi w różnych placówkach edukacyjnych i to właśnie dzieci są jej siłą napędowo-rozwojową. Jest właścicielką firmy Czary Mary Joga. Prywatnie: jest szczęśliwą i spełnioną kobietą, mamą, żoną, przyjaciółką. Uwielbia spędzać czas z rodziną. Pisze opowiadania i maluje. Wewnętrznie: całą sobą czuje, że życie jest piękne.
Sama na co dzień praktykuje jogę, medytuje, uczy się siebie, pokonuje własne słabości i każdego dnia stara się być coraz lepszą wersją samej siebie. Z radością dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z dziećmi i ich opiekunami_kami. Zależy jej na tym, by podczas zajęć wszyscy mogli doświadczyć zabawy, spokoju i lekkości. Jej ulubione powiedzenie to: „jak na macie, tak w życiu”.

Agnieszka Lewalska-Graczyk jest koordynatorką projektu „Bądź od Małego” w Fundacji Małgosi Braunek Bądź. Celem projektu jest dbanie o dobrostan psychiczny i fizyczny dzieci poprzez organizację zajęć z jogi, uważności, pracy z emocjami i warsztatów żywieniowych. W ramach projektu „Bądźmy Blisko” od czerwca 2022 koordynuje i współprowadzi zajęcia dla dzieci z Polski, Ukrainy i reszty świata.

Jest nauczycielką jogi dla dzieci. Ukończyła szkolenie Marty Miguły „Laboratorium Ruchu Kreatywnego” oraz „Jak kreatywnie uczyć dzieci jogi”. Podczas zajęć najważniejsze dla Agnieszki jest stworzenie dzieciom bezpiecznej przestrzeni do praktyki, swobodnego ruchu i bycia tu i teraz. Interesuje ją holistyczne podejście do zdrowia, naturoterapia, zdrowe odżywianie i formy ruchu wspomagające zdrowie, takie jak movement i joga. Jako mama dwójki dzieci uważa, że dzieci są najlepszymi nauczycielami życia, bo pokazują jak po prostu BYĆ.

Liczba dostępnych miejsc: 20

(11-14 lat) Ziemia – nasz jedyny dom. Warsztat Barbary Ewy Wojtaszek

Ekologia to nauka o Ziemi – naszym wspólnym domu. Wszyscy jesteśmy tu ze sobą połączeni – z naszymi ciałami, emocjami, innymi istotami, wszystkim, co nas otacza. W trakcie warsztatów będziemy doświadczać tych połączeń i postaramy się poczuć, co to naprawdę znaczy? Jak Ziemia wpływa na nas i jak my wpływamy na nią? Zapraszam do wspólnego poszukiwania odpowiedzi.

Dla KOGO? Warsztat skierowany jest dla młodzieży w wieku 11–14 lat. Uczestnictwo opiekuna wymaga zakupu dodatkowego biletu. Pozostawienie dziecka na warsztacie będzie wymagało podpisania odpowiedniego upoważnienia, zobowiązującego m.in. do powrotu i odebrania dziecka, gdy wystąpi taka konieczność.

Barbara Ewa Wojtaszek – ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, edukatorka (głęboko)ekologiczna, absolwentka Szkoły Trenerów Meritum oraz Szkoły Ekopoetyki Filipa Springera i Julii Fiedorczuk. Jest prezeską zarządu Fundacji Klub Myśli Ekologicznej, organizatorką społecznościową w Fundacji Rzecz Społeczna, aktywistką Śląskiego Ruchu Klimatycznego, a także trenerką w Szkole Integralnej Ekopsychologii „Dziki Ryś” Kulika. Przez wiele lat była instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego.

Liczba dostępnych miejsc: 20

(3-6 lat) Emocje – codzienni bohaterowie dobrostanu. Warsztat Matyldy Przybylskiej

Emocje są mostem łączącym nas ze sobą, z innymi oraz z naturą. Rozumienie swoich emocji pozwala nam budować i otaczać się wspierającymi, jakościowymi relacjami społecznymi, które przyczyniają się do naszej równowagi psychicznej. Podczas warsztatu zgłębimy swój wewnętrzny świat emocji. W trakcie zabawy porozmawiamy o tym, jakie znamy emocje, jak się zachowujemy, kiedy się pojawiają i o czym nam mówią. Celem warsztatu jest uwrażliwienie dzieci na przeżywane emocje i nauka otwartości na nie. Pokażmy wspólnie dzieciom, że ich eMOCje mają MOC i mogą wpływać na jakość własnego i cudzego życia!

Dla KOGO? Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 3–6 lat. Jeśli istnieje taka potrzeba, dziecku w ramach zakupionego biletu towarzyszyć może 1 opiekun/-ka. Opiekun, który zdecyduje się pozostawić dziecko na czas warsztatu, będzie zobowiązany do podpisania odpowiedniego upoważnienia, zobowiązującego m.in. do powrotu i odebrania dziecka, gdy wystąpi taka konieczność.

Matylda Przybylska – trenerka edukacyjna, psychopedagożka kreatywności. Stworzyła program treningów rozwijających kompetencje emocjonalne „O emocjach”. Jest współautorką warsztatów z elementami bajkoterapii, muzykoterapii i arteterapii. Organizuje i prowadzi szkolenia stymulujące umiejętności miękkie wspierające komunikację, współpracę i integrację. Największą satysfakcję w pracy zawodowej sprawia jej obserwacja procesów rozwoju podopiecznych.

Liczba dostępnych miejsc: 20

(8-12 lat) Beskid bez kitu. Warsztat Marii Strzeleckiej

Warsztaty wokół serii książek przyrodniczo-historycznych „Beskid bez kitu”.
Autorka zabierze nas na Łemkowszczyznę, opowie o jej tajemnicach, kulturze, magii i przyrodzie.

Dla KOGO? Warsztat przeznaczony jest dla dzieci w wieku 8–12 lat. Jeśli jest taka potrzeba, dziecku może towarzyszyć opiekun/-ka. W ramach zakupionego 1 biletu dla dziecka na warsztat może wejść 1 rodzic. Opiekun/-ka, który zdecyduje się pozostawić dziecko na czas warsztatu będzie zobowiązany do podpisania odpowiedniego upoważnienia, zobowiązującego m.in. do powrotu i odebrania dziecka, gdy wystąpi taka konieczność.

Maria Strzelecka – doktorka sztuk plastycznych, malarka, ilustratorka, autorka książek dla dzieci oraz filmów animowanych, absolwentka, a obecnie wykładowczyni warszawskiej ASP. Mama dwójki dzieci i opiekunka psa malamuta. Od ponad ćwierć wieku ma swój kawałek ziemi w Beskidzie Niskim. Przemierzyła północne wybrzeże Norwegii sam na sam z rowerem. Przez cztery sezony stanowiła połowę dwuosobowej załogi jachtu wożącego naukowców i turystów w trudno dostępne rejony Spitsbergenu.

Liczba dostępnych miejsc: 20