Poznaj naszych Prelegentów i Prelegentki
podczas 5. edycji Kongresu Medycyny Integralnej

Joanna Chmura – „Odwaga w sercu mieszka!”

Odwaga, to umiejętność słuchania swojego serca i podążania za nim. Podczas tego wykładu przyjrzymy się jak można odwagę rozwijać. Poszerzymy też umiejętność radzenia sobie z ograniczeniami, które skutecznie nas od niej oddalają. Przyjrzymy się temu, w jakim obszarze chcemy jej mieć więcej i co możemy zrobić, żeby tak się stało. Odwaga to nie jest jakość, z którą się rodzimy albo nie. Odwaga to umiejętność, którą jak każdą inną rzecz możemy rozwijać. Mam nadzieję, że nasze spotkanie zaowocuje poczuciem, że już wiemy, jak to robić.

Joanna Chmura – psycholożka, trenerka, coach. CEO platformy rozwojowej „On my way”. Pracuje z klientami indywidualnymi i biznesowymi w tematyce wewnętrznego przywództwa i związanych z nim: autentyczności, poczucia własnej wartości oraz odwagi. Jest certyfikowaną facylitatorką modelu Dare to LeadTM stworzonego przez dr Brené Brown z Uniwersytetu w Houston. Prowadzi warsztaty, wykłady, webinaria. Jest autorką podcastów na profilu „Story to tell” na YouTube i Spotify. Wywiady z nią ukazały się między innymi w „Forbes”, „Harvard Business Review”, „Vogue Polska”. Więcej: www.joannachmura.com

Nick Littlehales – „Regeneracja o najwyższej wydajności” / High Performance Recovery(wykład z tłumaczeniem na j.polski)

Sen i regeneracja do dziś pozostają niedocenianymi elementami budowania zdrowia. Dążąc do zapewnienia sobie dobrej kondycji i samopoczucia pamiętajmy o prawidłowym odżywianiu, piciu wody i aktywność fizycznej, nie zawsze jednak zaliczamy do higieny zdrowego stylu życia – sen.

Przyjęcie nowej definicji snu i uznanie jego znaczenia w zapewnieniu sobie lepszej jakości funkcjonowania oraz jego roli w ochronie przed szkodliwym wpływem „kultury 24/7” są kluczowe w optymalizacji, nie tylko odpoczynku, wydajności, ale też dobrostanu i sukcesu.

„Kiedy śpimy, nie mamy wpływu na jakość naszego snu. Natomiast, to co zrobimy od momentu pobudki (ARP-Anchor Reset Point) będzie składało się na poziom psychicznej i fizycznej regeneracji, do którego dążymy w ciągu każdej z 24 godzin naszego dnia”.

​​Nick Littlehales najwyższej sportowej klasy trener snu i coach regeneracji. Uznawany za wiodącego światowego eksperta i pioniera w zakresie regeneracji organizmu. Posiada 35-letnie doświadczenie zawodowe oraz ponad 20-letnie w stosowaniu swojej wiedzy w najwyższej klasy sporcie zawodowym na całym świecie. od 1998 roku zredefiniował pojęcie snu.

Jego wyjątkowe, pełne pasji i poparte praktyką, podejście znalazło uznanie wśród czołowych specjalistów z dziedziny sportu, zarządzania, trenerów, organizacji sportowych, biznesu, zdrowia oraz wellbeingu, sektorze publicznym i prywatnym na całym świecie. Współpracował m.in. z Christiano Ronaldo, czy zespołem Manchesteru United.

Brief Summary:
Even today, sleep and sleeping is taken for granted unlike the other human health pillars; fuel, hydration, and exercise. Which are challenged and tackled every day to find new solutions to help us improve our overall health and wellbeing. Adopting a redefined approach to sleep, to reveal our personal best more often than not and protect ourselves from the impact, demands and challenges of the 24/7 culture is key to optimising recovery, performance, wellbeing and success.

„We have no control over sleep quality when asleep. What we do from our (ARP) Anchor Reset Point (wake) defines the levels of mental & physical recovery we strive for in every rolling 24 hours”.

Nick Littlehales – elite Sports High Performance Recovery Coach. Recognised as the world’s first and leading Elite Sports Sleep Coach and regarded as a Human Recovery Performance Innovator. With overr35 years’ sleep industry experience and over two decades dedicated to elite sport worldwide. Redefining Sleep Since 1998. His unique, passionate, and proven approach is endorsed by leading sport science professionals, managers, coaches, organisations in sport, business, health, wellbeing, public and private sectors worldwide.

Matthew Henson – „Znalezienie ścieżki uzdrawiania z Ziemią”: Postęp w społecznie odpowiedzialnej psychoterapii i doradztwie” / Finding a Healing Path with the Earth”: Advancing Socially Responsible Psychotherapy & Counselling(wykład z tłumaczeniem na j.polski)

Ten wykład ma na celu wprowadzenie kluczowych koncepcji ekopsychologii i ekoterapii, prezentowanych z perspektywy praktyka psychoterapii. Podzielę się spostrzeżeniami dotyczącymi wzajemnego oddziaływania zdrowia ludzkiego i środowiska, eksplorując wzajemny związek między jednostkami a światem naturalnym.

W obliczu globalnego kryzysu ekologicznego wykład skłoni do refleksji nad rolą psychoterapii i doradztwa w kształtowaniu uzdrawiającego związku z Ziemią, podkreślając istotę zajmowania się problemami ekologicznymi równocześnie z tradycyjnymi kwestiami psychologicznymi.

Uczestnicy mogą spodziewać się pogłębienia zrozumienia, jak włączenie zasad ekopsychologii do psychoterapii i doradztwa może przyczynić się do dobrostanu jednostki i społeczeństwa, oferując nowe perspektywy na uzdrawianie w kontekście naszych wzajemnych relacji z Ziemią.

Matthew Henson to psychoterapeuta egzystencjalny, wykwalifikowany trener psychoterapii oraz moderator grupy, na co dzień mieszkający w Irlandii. Ukończył szkolenie z ekopsychologii (Wild Therapy) w 2012 roku i od tego czasu prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu ekopsychologii i ekoterapii w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce oraz online. Jest stałym członkiem Ecopsychologists UK oraz założycielem Ecotherapy Network Ireland. Jego publikacje ukazały się w czasopiśmie International Review of Psychiatry oraz w Journal of the Irish Association of Humanistic and Integrative Psychotherapy. Dodatkowe informacje dostępne są na jego stronie internetowej: www.matthewhenson.ie

Brief Summary:
This lecture aims to introduce key concepts of ecopsychology and ecotherapy, presented from the perspective of a psychotherapy practitioner. Insights will be shared regarding the intersection of human health and the environment, exploring the reciprocal relationship between individuals and the natural world.

In the face of a global ecological crisis, the lecture will encourage reflection on the role of psychotherapy and counselling in nurturing a healing connection with the Earth. Emphasis will be placed on addressing ecological concerns alongside traditional psychological issues.

Attendees can anticipate gaining a deeper understanding of how integrating ecopsychological principles into psychotherapy and counselling can enhance personal and collective well-being. The lecture will offer new perspectives on healing within the context of our interconnected relationship with the Earth.

Matthew Henson is an existential psychotherapist, qualified psychotherapy trainer and group facilitator based in the Republic of Ireland. He trained in ecopsychology (Wild Therapy) in 2012 and has been running ecopsychology and ecotherapy workshops and trainings since then, in the UK, Ireland, Poland and online. He is a longstanding member of Ecopsychologists UK and a founding member of the Ecotherapy Network Ireland, and has been published in the International Review of Psychiatry and the Journal of the Irish Association of Humanistic and Integrative Psychotherapy. He is particularly interested in the application of existential phenomenology in support of ecologically aware therapy and how therapists can embody place and time in the therapeutic encounter. Further information is available via his website: www.matthewhenson.ie

Dr Joanna Podgórska – „O powiązaniu umysł ciało, psychika – zdrowie. Czym jest psychosomatyka i psychoneuroimmunologia. Jak zdrowie umysłu wpływa na zdrowie ciała”

Podczas wykładu chciałabym przybliżyć zagadnienie psychosomatyki i somatyzacji, poruszyć kwestię roli stresu jako kluczowego składnika w rozwoju chorób psychosomatycznych. Opowiedzieć po krótce o kilku zależnościach psychiki/umysłu z działaniem układu immunologicznego.

Częścią mojej wypowiedzi będzie też rola praktyk relaksacyjnych, regulujących układ autonomiczny układu nerwowego – skupię się na medytacji oraz oddechu a także lasoterapii (przebywaniu w naturze, a przede wszystkim w lesie).

Dr Joanna Podgórska – biolożka molekularna i biotechnolożka, doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia (neurochemia) Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Konsultantka naukowa, autorka publikacji naukowych, popularno-naukowych, monografii. Absolwentka Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Dietetyki Sportowej na Akademii Wychowani Fizycznego w Warszawie oraz kierunku Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie, wykładowczyni akademicka SWPS w Warszawie i Poznaniu. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, członkini Rady Naukowej Wise Future oraz Fundacji Bądź.

Gospodyni audycji/podcastu „Podgórska ogólnie” w Newonce Radio, w której popularyzuje naukę, oraz profilu na Instagramie (@drjoanpodgorska) oraz bloga (www.joanpodgorska.com), na których dzieli się doniesieniami naukowymi. Autorka popularnonaukowej książki „Tak działa mózg. Jak mądrze wpłynąć na jego funkcjonowanie”. Poza nauką kocha kino, książkę, fotografię, muzykę alternatywną i elektroniczną, jazdę rowerem szosowym, długie spacery. Związana z taoizmem i buddyzmem zen.

Joanna Flis & Julia E. Wahl – „Siła plemienia”

Nasze spotkanie dotknie takich tematów, jak negatywne skutki skrajnego indywidualizmu oraz mity relacyjne. A również tego, dlaczego warto być bardziej połączonym i jak możemy to robić.

Joanna Flis – psycholożka o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia, pedgagożka resocjalizacyjna, pedagożka prewencji patologii społecznej, psychopedagożka. Specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, psychoterapeutka systemowa (w procesie certyfikacji), doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim. Ekspertka do spraw e-uzależnień. Autorka książek „Współuzależnieni, jak budować zdrowe relacje z osobami uzależnionymi” oraz „Co ze mną nie tak? O życiu w dysfunkcyjnym domu, środowisku, Polsce oraz tym jak sobie z tym (nie)radzimy”. Ekspertka projektu MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA. Autorka podcastu Madame Monday. Od 14 lat prowadzi praktykę terapeutyczną oraz szkolenia. Podcast: Madame Monday – po dorosłemu.

Dr Julia E. Wahl – psycholożka, trenerka podejścia uważności i współczucia, wykładowczyni, założycielka i dyrektorka The Mind Institute (www.mindinstitute.com.pl) oraz Polskiej Szkoły Uważności (www.polskaszkolauwaznosci), kierowniczka i pomysłodawczyni Podyplomowych Studiów Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu i Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Ekopsychologii, Ekoterapii i Zmiany Społecznej (również na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu), a także Szkolenia z Compassion-Focused Therapy/Compassionate Mind Training (www.cftpoland.pl), Szkolenia Ekoterapii (www.ekoterapia.com.pl), Szkolenia Doszkalającego Terapii Systemowej (www.systemowo.com.pl). Jedna z założycieli Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Stworzyła program wsparcia dla pacjentów onkologicznych na podstawie podejścia współczucia w ramach doktoratu na University of Derby (Wlk. Brytanii).

Autorka książki „Kochać (się) mądrze. Jak uważność i współczucie mogą wspierać relacje intymne” (wyd. Sensus) oraz wkrótce „Być lepszym dla siebie i dla świata. Terapia Skoncentrowana na Współczucia w życiu i w terapii” (wyd. Sensus), a także „The Cancer Workbook: Developing a Compassionate Mind for Treatment, Recovery and Survival (Compassion Focused Therapy)” (wyd. Little Brown).

Bartosz Bibrowicz – „5 praktycznych kroków ze świata wysokich osiągnięć, które mogą pomóc Ci poprawić Twój styl życia”

Praca w sporcie wymaga olbrzymiej dyscypliny oraz przestrzegania życiowych zasad, które zawsze będą utrzymywały kurs działań prowadzących do celu. W jaki sposób te zasady mogą być inspiracją w życiu nie-sportowym i pomagać w sięganiu po swoje marzenia?

Wykład „5 kroków” jest przedstawieniem najważniejszych punktów które pozwalają autorowi „wyciskać więcej” z każdego dnia, ale również zachować zdrowy balans i spokój psychiczny w świecie, który jest bardzo dynamiczny.

5 zasad, które przedstawi autor bardzo mocno wpisuje się w kulturę działań realizowana przez dział medyczny Legii Warszawa.

Bartosz Bibrowicz od 2021 roku kieruje zespołem ekspertów z zakresu medycyny, przygotowania fizycznego oraz dietetyki w Legii Warszawa. Trener Mistrzów Olimpijskich, członek sztabu medycznego Chińskiego Komitetu Olimpijskiego na Igrzyskach Olimpijskich w Tokyo.

Prof. Christopha Nikendei – „Kryzys klimatyczny i zdrowie psychiczne” / Climate Crisis and Mental Health” (wykład z tłumaczeniem na j.polski)

Aspekty psychologiczne odgrywają zasadniczą rolę zarówno w rozwoju obecnego kryzysu klimatycznego, jak i naszej świadomości o nim i wynikającej z niej zdolności do działania. Uświadomienie sobie ostrego zagrożenia wynikającego z kryzysu klimatycznego może prowadzić do wystąpienia objawów stresu o charakterze lękowym i depresyjnym, co w przyszłości może skutkować powstaniem nowych zalążków stresu.

W kontekście zagrażających życiu zdarzeń naturalnych – takich jak powodzie czy pożary – powodują one to, że ludzie cierpią na zaburzenia związane z traumą, zaburzenia adaptacyjne, lękowe i depresyjne. Wzrost średniej globalnej temperatury ma bezpośredni wpływ na psychologiczny rozwój struktury osobowości i stabilność psychiczną.

Szczególnie u pacjentów wrażliwych psychicznie występuje znacznie zwiększone ryzyko śmierci w kontekście wzrostu temperatury i fal upałów. Jeśli emisja dwutlenku węgla utrzyma się na wysokim poziomie, wzrost średniej temperatury na świecie doprowadzi do masowych ruchów uchodźców, ponieważ w dużych częściach świata nie będzie już możliwe przebywanie na zewnątrz przez cały rok.

Zmiany te mają wyraźne implikacje dla profilaktyki psychospołecznej, dbania i leczenia psychoterapeutycznego naszych pacjentów. My, jako lekarze, naukowcy, nauczyciele i ludzie, możemy mieć istotny wkład w niezbędny proces globalnej transformacji i nowe rozumienie zdrowia w sensie „zdrowia planetarnego”.

Prof. dr med. Christoph Nikendei, MME, jest głównym konsultantem, adiunktem i zastępcą szefa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Psychosomatyki Szpitala Uniwersyteckiego w Heidelbergu. Z wykształcenia specjalista chorób wewnętrznych, a także psychoterapeuta. Posiada tytuł magistra w dziedzinie edukacji medycznej (MME). Kieruje Kliniką Psychotraumatologii. Odpowiedzialny za opiekę nad uchodźcami w ośrodkach rejestracyjnych i recepcyjnych stanu Badenia-Wirtembergia, Niemcy.

Brief Summary:
Psychological aspects play a fundamental role both in the development of the current climate crisis and in our awareness of it and our resulting ability to act. The realisation of the acute threat due to the climate crisis can lead to anxiety and depression-related stress symptoms, which may in future lead to new stress entities. In the context of life-threatening natural events – such as floods or bushfires – people suffer from trauma-related disorders, adjustment disorders, anxiety disorders and depressive disorders. The increase in global mean temperature has a direct impact on psychological development of personality structure and mental stability.

Psychologically vulnerable patients in particular have a significantly increased risk of mortality in the context of temperature increases and heatwaves. If CO2 emissions remain high, the rise in the average global temperature will lead to massive refugee movements, as it will no longer be possible to stay outdoors throughout the year in large parts of the world. These developments have clear implications for the psychosocial prevention, care and psychotherapeutic treatment of our patients and the global transition process. We, as clinicians, scientists, teachers and human beings, we can make a substantial contribution to the necessary global transformation process and a new understanding of health in the sense of „planetary health”.

Prof. Dr. med. Christoph Nikendei, MME, is chief Consultant, Adjunct Professor and Deputy Chief of the Department of General Internal Medicine and Psychosomatics at the University Hospital in Heidelberg. He is internal medicine specialist as well as psychotherapy specialist by training. He holds a Master degree in Medical Education (MME). He is in charge for the Department of Psychotraumatology and responsible for Refugee Care in registration and reception centres of the state of Baden-Württemberg, Germany.

Dave Berger –Zrozumienie traumy jako zmiennego procesu somatycznego, a nie wyroku” / Understanding Trauma As A Changeable Somatic Process, Not A Life Sentence”

Reakcje na przytłaczające doświadczenia, niebezpieczeństwo i śmiertelne zagrożenie są adaptacyjnymi funkcjami fizjologicznymi powstałymi z konieczności. Jeśli procesy fizjologiczne nie mogą powrócić do stanu wyjściowego w rozsądnym czasie, może to mieć wpływ na nasze przyszłe procesy fizjologiczne, poznawcze, behawioralne, duchowe i relacyjne. To reakcja na traumę.

Wystąpienie zapewni podstawę do zrozumienia tych nieprzystosowawczych wzorców i tego, w jaki sposób mogą się one zmienić, aby stały się bardziej stabilne i elastyczne. Omówione zostaną różnice pomiędzy ostrym zagrożeniem, a wszechobecną traumą. Wykładowi będą towarzyszyły krótkie ćwiczenia praktyczne.

Dave Berger, MFT, PT, MA, SEP. Psychoterapeuta somatyczny, fizjoterapeuta, twórca pracy z ciałem i edukacji somatycznej™ dla terapeutów traumy (BASE™). Dave zajmuje się somatyką od ponad 42 lat. Swoją naukową ścieżkę rozpoczął na studiach licencjackich z somatopsychologii na Uniwersytecie Maryland. Następnie uzyskał stopnie naukowe z fizjoterapii na Uniwersytecie Stanforda i psychologii somatycznej w Kalifornijskim Instytucie Studiów Integralnych. Duży wpływ wywarli na niego Peter Levine i Somatic Experiencing®, praca z ciałem Marion Rosen i Rosen Method®, Being In Movement® Paula Lindena i inne praktyki somatyczne, a także systemy rodzinne, psychoterapia psychodynamiczna, fizykoterapia manualna, manipulacje wisceralne i czaszkowo-krzyżowe.

Dave jest członkiem wydziału Somatic Experiencing International, gdzie prowadzi szkolenie zawodowe Somatic Experiencing i opracował BASE™: Bodywork and Somatic Education™ dla terapeutów traumy. Jego praca kliniczna obejmuje pracę z osobami z zespołem stresu pourazowego (PTSD), parami, osobami indywidualnymi, pacjentami z zaburzeniami lękowymi, przewlekłym bólem, zespołami medycznymi/przewlekłym cierpieniem i ostrymi problemami układu mięśniowo-szkieletowego.

Jego pasją zawodową jest praca nad kontinuum zdrowia behawioralnego i fizycznego oraz edukowanie innych. Jego prywatną pasją jest rodzina oraz spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Reactions to overwhelming experiences, danger and mortal threat are adaptive physiological functions of necessity.

If the physiological processes cannot return to baseline in a reasonable timeframe the result can impact our future physiological, cognitive, behavioral, spiritual and relational processes. This is a trauma reaction. This presentation will provide a basis for understanding these maladaptive patterns and how they can change to become less rigid, more stable and flexible. The differences between acute danger and pervasive trauma will be addressed. There will be lecture and a brief experiential exercise.

Dave Berger, MFT, PT, MA, SEP. Somatic Psychotherapist, Physical Therapist, Integrative Bodyworker, Developer of Bodywork and Somatic Education™ for Trauma Therapists (BASE™). Dave has been in the field of Somatics for over 42 years having first found his way into it by developing his own undergraduate program, somatopsychology, at the University of Maryland. He went on to obtain graduate degrees in physical therapy at Stanford University and somatic psychology at California Institute of Integral Studies.

He has been significantly influenced by Peter Levine and Somatic Experiencing®, Marion Rosen and Rosen Method® bodywork, Paul Linden’s Being In Movement® and other somatics practices, as well as family systems, psychodynamic psychotherapy, manual physical therapy, visceral manipulation, and craniosacral therapy.

Dave is a faculty member of Somatic Experiencing International teaching the Somatic Experiencing Professional Training and has developed BASE™: Bodywork and Somatic Education™ for trauma therapists. His clinical work spans work with PTSD, couples, individuals, anxiety, chronic pain, medical syndromes/chronic distress, and acute musculoskeletal problems. His professional passion is working along the continuum of behavioral and physical health and teaching other practitioners to do the same. His personal passions are his family and spending time outdoors.

Dr Iris Dotan Katz – „Społeczne zaangażowanie i budowanie (s)pokoju” / Peace building and social engagement (wykład z tłumaczeniem na j.polski)

Budowanie (s)pokoju lub jego tworzenie, to proces, który jest ścieżką ciągłej praktyki. Ścieżka ta jest przede wszystkim praktyką poszerzania naszej świadomości. Jest nauką tworzenia wewnętrznego (s)pokoju lub inaczej mówiąc wewnętrznego pojednania i staje się równolegle również praktyką budowania pokoju na zewnątrz i w okół nas.

Praktykowanie wewnętrznego (s)pokoju oznacza trening umysłu, który pozwala unikać podziałów między innymi i sobą, przede wszystkim skupiając się na akceptowaniu różnorodności. Kiedy czujemy wewnętrzny spokój, mamy większą odporność i pewność siebie, zarówno fizycznie jak i emocjonalnie. Dzięki temu jesteśmy otwarci na wzajemne powiązania w świecie zewnętrznym, zaczynamy praktykować spokój zewnętrzny.

Następnie, szukając sensu w swoim życiu, jesteśmy gotowi zaangażować się społecznie w swoim otoczeniu, znaleźć platformy, na małą lub większą skalę, aby czynić dobro i szerzyć wokół siebie pokój.

Dr Iris Dotan Katz. Starsza psycholożka kliniczna i ds. organizacji. Jej rozprawa doktorska koncentrowała się na problematyce zaprowadzania pokoju i pojednania z psychologicznego i duchowego punktu widzenia, w kontekście ich realizacji w społecznie zaangażowanych ruchach pokojowych na świecie.

W życiu osobistym i zawodowym zgłębia, praktykuje i wdraża duchowe zaangażowanie społeczne i działania na rzecz przywracania pokoju, włączając zasady etyczne, praktyki medytacyjne i modlitwy o pokój i współczucie. Prowadzi wykłady na różnych programach magisterskich i nadzoruje psychologów, konsultantów oraz aktywistów w zakresie zarządzania kryzysowego, rozwiązywania konfliktów, pojednania i radzenia sobie ze stresem.

W ciągu ostatnich 27 lat połączyła swoją praktykę kliniczną psychoterapii indywidualnej i rodzinnej z międzynarodowym rozwojem organizacyjnym, koncentrując się na pojednaniu, budowaniu potencjału, wzmacnianiu pozycji kobiet w roli przywódczych oraz radzeniu sobie z traumą indywidualną i zbiorową. Ze względu na zaangażowanie w działania związane z odpowiedzialnością społeczną, przyjmuje wiodącą rolę w różnych organizacjach społeczeństwa obywatelskiego na rzecz pokoju i sprawiedliwości oraz podejmuje przedsięwzięcia promujące dialog międzyludzki i współpracę między Izraelczykami i Palestyńczykami.

Peace building or peace making is a process which is an ongoing path of practicing.

This path is practiced in our consciousness as inner peace making or inner reconciliation, and it is practiced also, in a parallel path, as an outer peace building.

Practicing inner peace means training the mind to avoid splitting between others and ourselves, accepting the diversity. As much as we are feeling inner peace, we are having more resilience and confidence, physically and emotionally. Out of that we are open to the interconnectedness in the outer world, practicing outer peace. Then, searching for significance in our lives, we are ready to socially engaged in our surroundings, finding platforms, in small scale or bigger scale, to do good and spread peace making around us.

Dr Iris Dotan Katz. A senior clinical & organizational psychologist. Her PHD dissertation focuses on the issue of Peace Making and Reconciliation from a Psychological and spiritual point of view, as they are implemented in socially engaged peace movements in the world. In her personal and professional life, she is exploring, practicing and implementing spiritually based social engagement and peace-making activities, incorporating ethical principles, meditation practices and prayers for peace and compassion.

She lectures in different graduate programs and supervises psychologists, consultants and activists on crisis management, conflict resolutions, reconciliation and coping with stress. During the past 27+ years, she has combined her clinical practice of individual and family psychotherapy with international organizational development, focusing on reconciliation, capacity building, empowering women leadership, coping with individual and collective trauma.

As a commitment to social responsibility activities, she takes a leading role in various civil society peace and justice organizations and ventures promoting people to people dialogue and cooperation between Israelis and Palestinians.

Dr Małgorzata Drabek – Emocje a zdrowie”

Emocje i ich wpływ na nasze zdrowie. Lekarze obserwują narastającą ilość pacjentów z zaburzeniami emocjonalno-psychicznymi i schorzeniami psychosomatycznymi . Skłania to do całościowego spojrzenia na człowieka i częstszego stosowania holistycznych metod terapeutycznych oraz rozszerzenia wiedzy w tym zakresie.

dr Małgorzata Drabek – lekarka pediatra z wieloletnim doświadczeniem, specjalistka rehabilitacji medycznej. Lekarz z wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi Poradnię Rehabilitacji oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji. Zajmuje się całościową oceną rozwoju dzieci.