Twoje zdrowie potrzebuje Ciebie. Lekcje mindfulness w medycynie, Saki Santorelli

To autentyczna opowieść o spotkaniu grupy nieznajomych, którzy w czasie kolejnych tygodni odbywają podróż życia, odkrywając, że choć przybywają z różnych stron i stawiają sobie różne cele – łączy ich coraz więcej i dzieli coraz mniej.

To opowieść o leczeniu w tradycyjnej przychodni, pod okiem zwykłego lekarza, ale z pacjentem, który nie jest tylko biernym obiektem opieki medycznej, lecz aktywnie uczestniczy i współdecyduje o swoim leczeniu

To prezentacja kursu mindfulness jako pełnoprawnego programu w ramach opieki zdrowotnej; oparty na najnowszych zdobyczach neurobiologii stanowi podstawę medycyny integralnej.

Ta książka skupia się przede wszystkim na uzdrawiającej relacji z samym sobą oraz z innymi, a także bada dynamikę tego archetypowego związku, kiedy zostaje on poddany praktyce medytacji mindfulness. Opiera się ona na metodach opracowanych w Klinice Redukcji Stresu Centrum Medycznego Uniwersytetu Massachusetts, praktykowanych przez dziesiątki tysięcy pacjentów. Sprawdzili je również pracownicy medyczni w centrach treningowych na terenie całych Stanów, dzięki czemu często zmieniało się ich pojmowanie samych siebie, osób im bliskich i możliwości, jakie daje uzdrawiająca relacja.

„Twoje zdrowie potrzebuje Ciebie. Lekcje mindfulness w medycynie” Saki Santorellego to pierwsza książka, która została dopiero co wydana w ramach długofalowego projektu: Kolekcja Mindfulness.

Więcej informacji: www.lekcjemindfulness.pl

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ