Fundacja Małgosi Braunek Bądź z wpisem do wykazu organizacji pacjentów Rzecznika Praw Pacjenta

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że przekazany przez Państwa wniosek o wpisanie do wykazu organizacji pacjentów prowadzonego przez Rzecznika Praw Pacjenta został zaopiniowany pozytywnie przez Pana Bartłomieja Chmielowca Rzecznika Praw Pacjenta.

Wykaz jest jawny i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp/

Informuję, że organizacja pacjentów ma obowiązek zawiadomienia Rzecznika o wszystkich zmianach danych zawartych w wykazie organizacji pacjentów w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku niedopełnienia przez organizację pacjentów tego obowiązku, Rzecznik ma prawo wykreślić organizację pacjentów z wykazu.

Z wyrazami szacunku,
z upoważnienia Rzecznika Praw Pacjenta
Marzanna Bieńkowska
Zastępca Dyrektora

Dokument potwierdzający wpis do zobaczenia TU.

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ