Inauguracja współpracy partnerskiej Fundacji Małgosi Braunek Bądź i Sophia Health

Idea holistycznego podejścia do zdrowia oraz potrzeba rzetelniej, eksperckiej wiedzy z zakresu profilaktyki i budowania zdrowych nawyków budzą coraz większe zainteresowanie także w środowiskach biznesowych. Coraz więcej firm rozumie korzyści wynikające z dbania o dobrostan swoich pracowników i pracownic oraz potrzebę włączania prozdrowotnych i profilaktycznych programów i wypracowywania nowych, korzystniejszych dla zdrowia postaw.

Dlatego niezmiernie cieszy nas, że Fundacja Bądź zyskała właśnie nowego partnera w tym obszarze – Sophia Health i merytorycznie wesprze działania edukacyjne Akademii Zdrowia Sophia Health, a narzędzia diagnostyczne Sophia Health będą wykorzystywane w naszych projektach.

„Budowanie koalicji i partnerstw jest wpisane w filozofię Sophia Health. Cieszę się, że rozpoczynamy partnerską współpracę Fundacji Bądź, mówi Kasia Wierzbowska, CEO Sophia Health. „Działania z Sophia Health, dadzą Fundacji Bądź przestrzeń do wzmocnienia i rozszerzenia skali działania na środowiska firmowe i biznesowe“, podsumowuje Orina Krajewska, prezeska Fundacji Bądź.

Sophia Health – coach zdrowia kobiecego – narzędzie troski o samopoczucie i motor wzrostu efektywności pracownic i pracowników. Platforma B2B z obszaru benefitów pracowniczych w duchu inkluzywności i różnorodności. Obniża absentyzm i prezenteizm. Pozwala budować mocną kulturę organizacyjną opartą na szacunku i trosce. Więcej: www.mysophia.health

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ