Natura a zdrowie psychiczne

Nowoczesna terapia zaburzeń psychicznych to nie tylko celowana farmakoterapia, wielomodalna opieka środowiskowa czy systemowe rozumienie problemów zdrowotnych. To także włączanie w proces leczenia metod oddziaływań opartych na środowisku naturalnym, o skuteczności potwierdzonej naukowo i klinicznie.

Publikacja jest nowością w polskiej literaturze naukowej. Jest jedną z pierwszych całościowych publikacji na temat roli natury w profilaktyce wystąpienia objawów zaburzeń psychicznych i poprawie zdrowia psychicznego jako metod dodatkowych do oddziaływań terapeutycznych opartych na EBM. Monografia analizuje koncepcje teoretyczne i interwencje psychoterapeutyczne oddziaływania środowiska przyrodniczego, aspekty m.in. filozoficzne, psychofizjologicze, planowania.

Z recenzji dr hab. n. med. Jolanty Masiak

Publikacja koncentruje się na różnorodnych aspektach wspierania dobrostanu i leczenia naturą i obejmuje szerokie spektrum tematów – od psychofizjologicznych mechanizmów oddziaływania środowiska przyrodniczego, poprzez koncepcje teoretyczne i specyficzne interwencje psychoterapeutyczne, aż na aspektach planowania i organizacji leczenia zaburzeń psychicznych kończąc. (…) Całość to bardzo dobrze zorganizowana prezentacja wiedzy o możliwościach korzystania z właściwości środowiska naturalnego dla celów profilaktycznych i terapeutycznych. (…) Monografia dotyczy koncepcji i metod terapii bardzo mało znanych wśród profesjonalistów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Poszerza wiedzę o nowych, często dodatkowych możliwościach pomocy osobom poszukującym utrzymania swojego stanu zdrowia psychicznego i pomocy w różnych problemach ze zdrowiem psychicznym. Może być także ciekawa dla osób doświadczających problemów z własnym zdrowiem psychicznym i stanowić zachętę do korzystania z opisywanych form terapii.

Z recenzji prof. dr hab. Czesława Czabały

Tekst na podstawie materiałów promocyjnych. Tytuł ukazała się nakładem Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej. Książka do kupienia TU.

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ