WSPÓŁdziałamy! Konkurs na społeczne inicjatywy uchodźców i uchodźczyń w Polsce

Ruszył nowy Konkurs Grantowy Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca: WSPÓŁdziałamy!

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw podejmowanych przez osoby uchodźcze* na rzecz innych uchodźców/uchodźczyń przebywających w Polsce lub na rzecz lokalnych społeczności, w których przebywają. W ten sposób chcemy wspierać samoorganizację osób uchodźczych wychodząc z założenia, że one same wiedzą najlepiej o potrzebach osób w podobnym położeniu i, mając podobne doświadczenia, mogą wspierać się wzajemnie. Chcemy też dać możliwość uchodźcom i uchodźczyniom wyjścia z inicjatywami skierowanymi do mieszkańców, wspomagającymi integrację, współpracę i wzajemne poznawanie się oraz wspólne działania na rzecz dobra wspólnego.

Termin zgłaszania wniosków: 21 października 2022 do godz. 14:00.
Termin ogłoszenia wyników konkursu – do 30 listopada 2022 r.

Konkurs skierowany jest do osób z doświadczeniem uchodźczym, które – z powodu wojny, konfliktu, przemocy, czy prześladowania – opuściły kraj zamieszkania lub których bezpieczeństwo może być zagrożone w razie powrotu do swojego kraju. Nie wymagamy formalnego potwierdzenia takiej sytuacji osób aplikujących.

Szukamy inicjatyw, które mieszczą się w następujących obszarach:

organizacja grup wsparcia odpowiadających na potrzeby osób uchodźczych: np. organizacja grup samopomocowych celem stworzenia bezpiecznego środowiska/przestrzeni do rozmowy czy wymiany doświadczeń, wsparcie interwencyjne dla nowo przybywających osób, adaptacja w nowym otoczeniu, działania informacyjne, opieka nad dziećmi, aktywizacja zawodowa/szkolenia, organizacja integracji, czasu wolnego, działań kulturalnych;
wzmacnianie zdolności osób uchodźczych do samoorganizacji lub współpracy z lokalną społecznością: możliwość pokrycia kosztów m.in. takich jak:, koszty szkoleń/doradztwa, tłumaczeń, zakupu sprzętu, koszty administracyjne, transport/podróże/noclegi, koordynacji i sieciowania z partnerami i np. innymi grupami uchodźczymi, wynagrodzenia koordynatorów;
integracja osób uchodźczych i lokalnej społeczności: działania prowadzone przez uchodźców/uchodźczynie z/dla lokalnej społeczności we współpracy z lokalnymi partnerami i z włączeniem pozostałych mieszkańców, wspierające wzajemne poznawanie się i edukację międzykulturową uchodźców/uchodźczyń i lokalnej społeczności (partnerami mogą być nieformalne grupy obywateli/obywatelek, lokalne organizacje i instytucje publiczne).

Więcej informacji na stronie Fundacji Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ