Zajęcia kreatywno-ruchowe dla dzieci – Bądźmy Blisko I Будьмо Близько. Nowa edycja X BNP ​​Paribas

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji solidarnościowego programu Fundacji Bądź – Bądźmy Blisko I Будьмо Близько. Zajęcia kreatywno-ruchowe dla dzieci realizowane będą dzięki dofinansowaniu w ramach Konkursu na Projekty Wolontariackie, organizowanego przez Fundację BNP ​​Paribas.

W programie: 10 bezpłatnych, trwających 60-min, zajęć kreatywno-ruchowych z elementami jogi i uważności (m.in. ćwiczenia oddechowe). Spotkania będą się odbywać raz w tygodniu do 30 listopada.

Pierwsze zajęcia odbędą się 3 października (wtorek) w siedzibie BNP Paribas, ul. Kasprzaka 2 (wejście na lewo od centrali banku).

Plan spotkania:
16:30 – zwiedzanie banku
17:00 – 18:00 joga

Zajęcia kierujemy do wszystkich dzieci uchodźczych i miejscowych, w wieku od 7 do 14 lat (zapewniamy obecność tłumacza). Dzięki zajęciom, dzieci poprawią swoją kondycję fizyczną, koncentrację i pamięć, nauczą się relaksu, prawidłowego oddechu i skupiania uwagi na byciu tu i teraz. Celem programu jest także wzajemne poznanie się dzieci z różnych krajów, nauka otwartości i ciekawości na język i kulturę rówieśników z innych krajów.

Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy osoby indywidualne z Polski, Ukrainy i każdej innej części świata, placówki edukacyjne, przedszkola, szkoły, domy kultury i świetlice.

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Lewalska-Graczyk, certyfikowana nauczycielka jogi dla dzieci, koordynatorka projektu “Bądź od Małego” w Fundacji Bądź. W ramach projektu Bądźmy Blisko od czerwca 2022 koordynuje i współprowadzi zajęcia dla dzieci z Polski, Ukrainy i innych części świata chętnych dołączyć. Ukończyła szkolenie Marty Miguły “Laboratorium Ruchu Kreatywnego” oraz “Jak kreatywnie uczyć dzieci jogi”. W prowadzeniu zajęć dla Agnieszki najważniejsze jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do praktyki i nauczenie dzieci podstawowych ćwiczeń, które pomogą im regulować stres także poza zajęciami.

Zapisy i zapytania dotyczące projektu prosimy kierować do prowadzącej zajęcia: Agnieszki Lewalskiej – Graczyk: alewalskagraczyk@fundacjabadz.pl

Bądźmy Blisko | Будьмо Близько to program solidarnościowy, realizowany przy wsparciu Przyjaciół i Przyjaciółek z kolektywu Blyzkist. Wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom, nauce i zabawie, możemy stworzyć społeczność przyjazną dla wszystkich dzieci przebywających w Polsce. Więcej informacji na www.fundacjabadz.pl

Koordynatorka projektu: Aga Lewalska-Graczyk
Liderka Projektu – Wolontariuszka: Anna Miernik
Wolontariuszka: Tatiana Sichkar

🇺🇦 Запрошуємо взяти участь у черговому етапі програми солідарності Фонду Bądź – Будьмо Близько. Це креативно-пластичні заняття які будуть реалізовані дякуючи фінансування в рамках Конкурсу на Волонтерські Проекти організованому Фондом BNP Paribas.

В програмі: 10 безкоштовних, 60-ти хвилинних занять креативно-пластичних з елементами йоги та вправами на покращення уважності (між іншим вправи на дихання).

На перше заняття, 3 жовтня (у вівторок), запрошуємо до в головного офісу BNP Paribas, вул. Kasprzaka 2 (вхід ліворуч від офісу банку).

План зустрічі:
16:30 – екскурсія по банку
17:00 – 18:00 йога

Зустрічі будуть проводитись раз на тиждень, починаючи з 24го вересня до 30го листопада в студії Efekt Domina за адресою вул. Ogrodowa 3. Заняття спрямовані як до вимушено переселених діток так і місцевих, віком від 7 до 14 років ( також запевнюємо присутність перекладача). Дякуючи заняттям, діти покращать свій фізичний стан, концентрацію і пам’ять. Навчаться розслабленню, правильності дихання, фокусуванню уваги на тому, що відбувється тут і зараз. Ціллю програми є також знайомство і об’єднання діток з різних куточків світу, що допоможе навчитись бути відкритими і цікавитись мовою та культурою однолітків з інших країн.

Для участі в заняттях запрошуємо діток з Польщі, України і всіх інших куточків світу. З будь яких освітніх закладів, дитячих садочків, шкіл та будинків культур.

Заняття проведе Агнєшка Левалска-Ґрачик, сертифікована викладачка йоги для дітей, координатор проекту «Будь від Малого» від Фонду Bądź. В рамах проекту Будьмо Близько від червня 2022 Агнєшка координує і спільно проводить заняття для дітей з Польщі, України та інших частин світу, охочих взяти участь. Агнєшка закінчила тренінг Марти Мігули «Лабораторія Креативних Рухів» та «Креативно навчати дітей йоги». Під час проведення занять для викладачки найважливішим є створення безпечного простору для практики і навчання дітей базових вправ котрі допоможуть їм регулювати стрес поза заняттями.

Запис і запитання з приводу занять просимо скеровувати до Агнєшки Левалської-Ґрачик: alewalskagraczyk@fundacjabadz.pl

Bądźmy Blisko | Будьмо Близько це програма солідарності, реалізована за підтримки Друзів з колективу Blyzkist. Ми віримо, що завдяки спільній діяльності, науці та грі ми можемо створити приязну атмосферу для всіх дітей перебуваючих у Польщі.

Більше інформації можна знайти на www.fundacjabadz.pl

Координатор проекту: Ага Левальська-Грачик
Керівник проекту – волонтер: Анна Мієрнік
Волонтер Тетяна Січкар
Переклад: Tetiana Skrypnyk

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ