Tradycyjna Medycyna Chińska (TCM). Jak rozumie zdrowie człowieka?

Tradycyjna Medycyna Chińska (ang. Traditional Chinese Medicine, w skrócie TCM) liczy sobie ponad 3 tys. lat. Wyrosła z gromadzonych na dalekim wschodzie przez tysiąclecia, obserwacji i doświadczeń w leczeniu chorób i ich zapobieganiu. To system medyczny, który do człowieka podchodzi holistycznie. Rozumiejąc go jako system wzajemnych interakcji ciała, umysłu i ducha. 

W 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała Tradycyjną Medycynę Chińską za skuteczną metodę leczenia i zapobiegania chorobom. TCM została zatem włączona jako pełnoprawny system medyczny włączany do krajowych systemów opieki zdrowotnych. 

Tradycyjna Medycyna Chińska została stworzona w oparciu o idee chińskiego systemu filozoficznego wynikającego z obserwacji niezmiennych praw natury. Wnikliwie tłumaczy zachodzące zjawiska zarówno w człowieku jak i w otaczającej go naturze. Są one ujęte w kanony takie jak holizm, qi- życiowa energia, yin i yang, teoria 5 przemian, narządów Zang i Fu, meridianów, teoria czynników patogennych zewnętrznych i wewnętrznych, teoria 8 zasad, teoria 6 warstw i wiele innych. 

Na ich podstawie rozpoznawane są konkretne syndromy kliniczne i ustalane  ich leczenie, które zgodnie z założeniami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej usuwa nie tylko objawy choroby, ale przede wszystkim jej przyczyny. Uznając, że niezależnie gdzie rozwija się choroba, dotyczy ona całego naszego organizmu. Bowiem każda komórka naszego ciała jest połączona z inną, a wszystkie procesy jakie zachodzą w naszym organizmie są ze sobą nierozerwalnie połączone. Co istotne, medycyna chińska uwzględnia także oddziaływani na naszego zdrowie środowiska w którym żyjemy. 

Tradycyjna Medycyna Chińska indywidualnie rozpatruje każdego pacjenta jako, że każdy człowiek jest inny. Ma różną konstytucję ciała, dziedziczy indywidualny materiał genetyczny, inaczej reaguje na otoczenie, żyje w różnych warunkach, ma inne upodobania i potrzeby, ma różną historię przebytych chorób determinującą również jego obecny stan zdrowia.

Jednym z najistotniejszych czynników zachowania zdrowia w TCM jest profilaktyka. odpowiednio prowadzona pozwala skutecznie rozpoznać zaburzenie równowagi organizmu, zanim objawi się w formie choroby.  

Równie kluczowa w TCM jest dieta. Chińskie przysłowie mówi, że jedzenie jest lekarstwem, a lek pożywieniem. Kuchnia oparta na dietetyce Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM) opiera się na uniwersalnych i niezmiennych prawach natury oraz traktuje człowieka jako element ekosystemu. Nie jest to trwająca określony czas dieta, lecz sposób jedzenia na całe życie.

Diagnostyka u lekarza TCM rozpoczyna się od rozmowy z pacjentem na temat jego dolegliwości. Możemy spodziewać się pytań dotyczących odżywiania, wypróżnień czy snów. 

Nieodłączną częścią diagnozy jest badanie pulsu. Terapeuta umieszcza trzy palce nieco powyżej nadgarstka Pacjenta na tętnicy promieniowej na jednej, a następnie na drugiej ręce (czasem na obu w jednym czasie). 

Kolejną metodą diagnostyczną jest badanie języka. Dlatego przed wizytą u terapeuty medycyny chińskiej nie należy czyścić języka szczoteczką ani usuwać z języka nalotu. Usunięcie nalotu może wprowadzić terapeutę w błąd. Z tego samego powodu nie należy przed wizytą stosować tabletek do ssania, używać płynów do płukania ust, czy spożywać barwiących język pokarmów. 

Z całą swoją bogatą historią i metodologią TCM z całą pewnością jest cennym uzupełnieniem konwencjonalnych metod leczenia oraz skuteczną metodą leczenia i zapobiegania chorobom.

Zalecamy przed wizytą u praktyka Tradycyjnej Medycyny Chińskiej zweryfikować jego kompetencje sprawdzając otrzymane certyfikaty (jakie?) potwierdzające wiedzę i umiejętności wybranego specjalisty.  

Materiał powstał przy współpracy z Teresą Majewską psychodietetyczką, dietetyczką Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ